allah ke kitne naam hain?

  1. M

    Allah Taala Ke Sirf 99 Asmaa e Husna Nahi

    Allah Taala Ke Sirf 99 Asmaa e Husna Nahi Romanised By: Umar Asari Sawaal: Kya Allah Taala ke Asmaa e Husna sirf 99 hain? Ya unki tadaad 99 se ziyadah hai? Jawaab: Sahih Bukhari (2736) aur Sahih Muslim (2677) mein Abu Hurairah Radhiallahu Anhu se marwi hai ke RasoolAllah Sallallahu Alaihi...
Top