allama ibn e baaz

  1. Umar Asari

    Quran padhne ke dauraan salam ka jawab dena kaisa hai?

    Quran padhne aur Wuzu karne ke dauraan salam ka jawab dena kaisa hai? ❀Sawaal:❀ AS SALAMO ALAIYKUM Kya quran padhney or wuzu karne ke dauraan agar koi salam kare toh usko salam ka jawab dey sakte hain? ✿Jawaab:✿ Ji han. Tilaawat e Quran aur Wuzu ke dauraan salaam ka jawaab dena sahih hai. Is...
  2. Umar Asari

    Sone se pehle ikkees baar bismillah padhna

    Sone se pehle 21 baar bismillah padhna ✵Sawaal:✵ Assalamualaikum "Soone(sleeping) se phele 21 martaba bismillah padhne se har ek sanse(breath) par ek niki likhi jati hai" Kya a sahih hai ya ghuti riwayat hai? ✯Jawaab:✯ Shaikh bin Baaz Rahimahullah se 21 baar Bismillah padhne ke silsile mein...
Top