bid’at par fehm e salaf

  1. Umar Asari

    Bid'aat Aur Faham E Salaf

    ➧ Bid'aat Aur Faham E Salaf ✐ Tehreer: Shaikh Ghulam Mustafa Zaheer Amanpuri Hafizahullah Romanised: Syed Ibraheem Salafi ╼╾╼╾╼╾╼╾╼╾╼╾ ➊ Musayyab bin Najbah Rahimahumullah Abdullah bin Mas'ood Razi Allahu 'Anhu se kehne lagey: "Maine masjid mein chnd logon ka halqa dekha wo keh rahe thhey ke...
Top