dil ke murdah hone nishaani

  1. Umar Asari

    Dil ke murdah aur zindah hone ki teen nishaaniyaan hain?

    Dil ke murdah aur zindah hone ki teen nishaaniyaan hain? Tehreer: Umar Asari Sanabili ✵Sawaal:✵ Kya yeh Hadees sahih hai? “Teen (3) jagahon par apne dil ko dekho.... lagta hai ya ghabraata hai.... ① Quran ke saamne baith kar dekho dil lagta hai ya ghabraata hai? ② Zikr ki majaalis mein baith...
Top