fatiha khwaani

  1. Umar Asari

    Quran Khwaani ke dalaail ka jaaizah

    Quran Khwaani Ki Shar’ee Haisiyat Tehreer: Shaikh Ghulam Mustafa Zaheer Amanpoori Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Qareeb-ul-maut, mayyit aur qabr par Quran padhna Quran-o-Hadees se saabit nahi. Sahaba-e-Kiraam Rizwaanullahi Alaihim Ajma’een ki zindagiyon mein is ka hargiz suboot nahi...
  2. Shona shaikh

    KHANE PAR FATIHA PADHNE KI SHARAI HAISIYAT

    Bismillahirrahmanirraheem KHANE PAR FATIHA PADHNE KI SHARAI HAISIYAT Khane pe surah fatiha padhna: Allah paak Quran me farmate hai Aur hamne yeh kitab nazil farmaee hai jiss mein har cheez ka shafi bayan hai aur hidayat aur rehmat aur khuskhabri hai musalmanon kay liye. (Al Israa: 89)...
Top