hadees ki tableegh

  1. Umar Asari

    Sms aur Tableegh-e-Deen

    Sms aur Tableegh-e-Deen Tehreer: Shaikh Ghulam Mustafa Zaheer Amanpoori Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Allah ﷻ aur us ke Rasool ﷺ par jhoot baandhna kabeerah gunaah aur azeem jurm hai. Deen ke mutalliq jab bhi koyi baat karen, woh thos (pukhta) aur tehqeeq par mabni honi chaahiye...
  2. Umar Asari

    Qabr Ki Ziyarat, Walidain Ki Dua Aur Hadees Ki Tableegh Wala Messege

    Qabr Ki Ziyarat, Walidain Ki Dua Aur Hadees Ki Tableegh Wala Messege Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmed Salafi Hafizahullah Romanized By: Umar Asari Neechey Diya Hua Messege Urdu Mein Kam Magar Roman Mein Tabdeel Karkay Bohat Gardish Mein Hai (Social Media Par Bahot Share Kiya Jaata Hai)...
Top