isaal e sawaab

  1. Shona shaikh

    ISAAL-e-SAWAB AUR ISAAL-e-GUNAH

    بسم اللہ الرحمٰن الرحیم ISAAL-e-SAWAB AUR ISAAL-e-GUNAH Tahreer : Sheikh Kiyafat Ullah Sanabali Hafizullah Transliteration By :Bint Iqbal ➖Logon ke paas sawab itna ziyada hogaya hai ke woh is ka baaz hissa doosron ko isaal kar rahe hain, kya ye log qayamat ke din bhi apni sakhawat dikha...
Top