jhooti riwayaat bayaan karne ka maqsad?

  1. Umar Asari

    Sms aur Tableegh-e-Deen

    Sms aur Tableegh-e-Deen Tehreer: Shaikh Ghulam Mustafa Zaheer Amanpoori Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Allah ﷻ aur us ke Rasool ﷺ par jhoot baandhna kabeerah gunaah aur azeem jurm hai. Deen ke mutalliq jab bhi koyi baat karen, woh thos (pukhta) aur tehqeeq par mabni honi chaahiye...
  2. Umar Asari

    Mu’arrikheen ne jhooti riwayaat kiun bayan ki?

    Mu’arrikheen ne jhooti riwayaat kiun bayan ki? Tehreer: Hafiz Abu Yahya Noorpoori Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Jab bhi Sahaba e Kiraam par jhoote ilzamaat laglagaane par Syed Maudoodi Saheb par tanqeed ki jaati hai to bahut “likhe padhe” ahbaab bhi difa’ mein yahi rati‬ rataayi baat...
Top