juma ke din roza rakhna

  1. Umar Asari

    Agar Yaum e Arafah Juma’ ke din ho to Roza rakhna kaisa hai?

    Agar Yaum e Arafah Juma’ ke din ho to Roza rakhna kaisa hai? Tehreer: Umar Asari Arafah ka Roza ghair hajiyon ke liye Mashroo’ aur Mustahab hai. Ahadees mein is ki bahut ziyadah fazeelat hai: Nabi ﷺ ka farmaan hai: صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ، أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ...
Top