online business ka hukm

  1. Umar Asari

    Online tijaarat ka shar’ee hukm

    Online tijaarat ka shar’ee hukm Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Yeh networking ka zamaana hai, is waqt bahut saari cheezon ke liye is ka iste’maal kiya jaata hai. Tijaarat bhi internet par khoob khoob ho rahi hai. Is ki mukhtalif shaklein aur qismein...
Top