tableegh kaise karen?

  1. Umar Asari

    Sms aur Tableegh-e-Deen

    Sms aur Tableegh-e-Deen Tehreer: Shaikh Ghulam Mustafa Zaheer Amanpoori Hafizahullah Romanised By: Umar Asari Allah ﷻ aur us ke Rasool ﷺ par jhoot baandhna kabeerah gunaah aur azeem jurm hai. Deen ke mutalliq jab bhi koyi baat karen, woh thos (pukhta) aur tehqeeq par mabni honi chaahiye...
  2. Umar Asari

    Yeh da’wat ka kon sa tareeqa hai?

    Yeh da’wat ka kon sa tareeqa hai? Tehreer: Shaikh Abdul Ghaffar Salafi Hafizahullah, Banaras Romanised by: Umar Asari Aaj kal whatsapp waghera par telephonic munazron ki badi dhoom hai. Khaas taur se hamaare woh Salafi bhai jo ilm o aml ke aitbaar se na to pukhtagi ko puhanche hain na ilm o...
Top