tambaaku bechne ka hukm

  1. Umar Asari

    Cigarette (Tambaaku) bechna kaisa hai?

    Cigarette (Tambaaku) ko bechna ❅Sawaal:❅ Tambaaku peene aur bechne ke baare mein kya hukm hai? ◈Jawaab:◈ Tumbaaku peena bhi haraam aur us ki khareed o farokht karna aur tambaaku aur Cigarettes bechne walon ko apni shops rent par dena bhi haraam hai kiunki yeh gunaah aur sarkashi ke kamon mai...
Top