teen jagah apne dil ko talash karo

  1. Umar Asari

    Dil ke murdah aur zindah hone ki teen nishaaniyaan hain?

    Dil ke murdah aur zindah hone ki teen nishaaniyaan hain? Tehreer: Umar Asari Sanabili ✵Sawaal:✵ Kya yeh Hadees sahih hai? “Teen (3) jagahon par apne dil ko dekho.... lagta hai ya ghabraata hai.... ① Quran ke saamne baith kar dekho dil lagta hai ya ghabraata hai? ② Zikr ki majaalis mein baith...
Top