wuzu karne ke dauraan salaam ka jawaab dena kaisa hai?

  1. Umar Asari

    Quran padhne ke dauraan salam ka jawab dena kaisa hai?

    Quran padhne aur Wuzu karne ke dauraan salam ka jawab dena kaisa hai? ❀Sawaal:❀ AS SALAMO ALAIYKUM Kya quran padhney or wuzu karne ke dauraan agar koi salam kare toh usko salam ka jawab dey sakte hain? ✿Jawaab:✿ Ji han. Tilaawat e Quran aur Wuzu ke dauraan salaam ka jawaab dena sahih hai. Is...
Top