GUNAAHO (SINS) SE MAAFI KI DUA!


Ibnatu Ali

Member
Gunaaho (sins) se maafi ki dua !


Mai Allah ta ala se gunaho ki bakshish chahta hoon jis ke siwa koi saccha maabood nahi,wo hamesha zindah hai aur sab ko Sambhale howe hai_ mai usi ki tarf tauba karta hoon_

[Sunan Abi Dawud :1517]

❗Pyare nabi ne irshaad farmaya !

Agar koe ye padhta hai to us ke Gunaah maaf kardiye jate hai agar se wo maidane juñg se bha ga ho.(sunan abi Dawud: 1517)
 
Top