Isti'aanat ke baab me barelwiyon ka ek fareb


Isti'aanat ke baab me barelwiyon ka ek fareb
Tahreer: Maqbool Ahmad Salafi
Jaddah Da'wah Center, As Salamah - Saudi 'Arab
_________

Barelwiyat ek ayse tareeqe ka naam hai jis me Allah ko chhod kar ghairullaah se manga jata hai, ghairullaah ko sajda kiya jata hai, is ko mushkil kusha aur hajat rawa mana jata hai, isliye barelwiyon ko jab awlad chahiye, ya museebat dur karna ho, ya rozi roti ka sawal ho, to yeah log murdon ko pukarte hain aur inse awlad, barish, rozi roti balke sab kuch mangte hain aur museebat me bhi ghairullah ko hi pukarte hain. Yahi wajah hai ke in barelwiyon ki tamam tar bhag daud qabr wa mazar aur mayyat wa ghairullaah ki taraf hoti hai. Halanke yeah shirk ka rasta hai jo jahannam ki taraf le jata hai.
Jab in qabr paraston ko farmaan ilaahi aur farmaan-e-rasool ﷺ sunaya jata hai to haqq tasleem karne ke bajaye ulta haqq batane wale ko hi ghalat batate hain aur apni baat manwane ke liye baatil istedlaal pesh karte hain. Is tahreer me in logo ke ek baatil istedlaal ki haqeeqat aap se bayaan karunga. Woh masalah yeah hai ke jab hum barelwiyon ko kahte hain keh ghairullaah se madad na mango, ghairullaah ko na pukaro to barelwi jawab deta hai ke fir tum maa se roti kaise mangte ho, darzi se kapda kyun silaate ho? Is tarah muta'ddid baaten bayan karta hai. Barelwiyon ka yeah jawaab bilkul baatil hai. Aaiye is baat ki haqeeqat jante hain. Madad talab karna jise 'arabi me isti'aanat kahte hain. Is ki do qismein hain.
(1) Isti'aanat ki pehli qism
"ما تحت الاسباب" hai
Is se muraad yeah hai keh hum dusron se aise umoor mein madad hasil kar sakte hain jo asbab wa wasail ke tahat ho ya yeah keh lein ke jo iske ikhtiyaar mein ho jaise maa se khana mangna, baap se paise mangna, darzi se kapdey silaana waghairah.
In ke bas me yeah ikhtiyarat hain is liye in chizo me dusro se madad le sakte hain lekin in ke bas me awlad dena nahi hai to in se awlad nahi mangenge.
(2) Isti'aanat ki dusri qism
"مافوق الاسباب"
hai.
Is se murad yeah hai ke jo asbab ke tahat na ho, asbab wa wasail se upar ki cheez ho ya yeah keh len ki jis baat ka ikhtiyaar kisi makhlooq ko nahi ho woh cheez makhlooq se mangna shirk hai, woh sirf aur sirf Allah se hi mangenge. Goya madad hasil karne ki do qismen hain mager barelwi hazrat in dono qismon ko khalt malt karke awaam ko dhokha dete hain aur bawar karana chahte hain ke ghairullaah ko madad ke liye pukarna jayez hai jabke humein saaf saaf ma'lum ho raha hai ke makhlooq se hum wahi cheez mang sakte hain jis ka Allah ne use ikhtiyar diya hai ya'ni jo isti'anat ki pehli qism se ta'luq rakhti hai aur makhluq se hum woh cheez nahi mang sakte hain jiska Allah ne use ikhtiyaar diya hi nahi.
Bataure misal Bukhari ki ek hadeeth par gaur karen.
Abu Huraira RadiAllahu anhu se marwi hai, Nabi ﷺ apni beti sayyidah Fatima RadiAllahu anha se farmate hain:
يَا فَاطِمَةُ بنْتَ مُحَمَّدٍ، سَلِينِي ما شِئْتِ مِن مَالِي، لا أُغْنِي عَنْكِ مِنَ اللَّهِ شيئًا.
(صحيح البخاري:4771)
Tarjuma: Aey Fatima! Muhammad ﷺ ki beti! mere maal me se jo chaho mujh se le lo lekin Allah ki baargah me, mein tumhen koi fayeda na pahuncha sakunga.
Dunya me Nabi ﷺ ke paas maal dene ka ikhtiyar tha to aap ne apni beti se kaha ke ager tujhe maal ki zaroorat ho to mang sakti ho mager akhirat me Allah ke yahan kuch bhi fayeda nahi pahuncha sakunga.
Is baat ko samjh lene ke ba'd ke makhluq se har cheez nahi mang sakte hain, makhluq se sirf
"ماتحت الاسباب "
hi mang sakte hain aur
"مافوق الاسباب "
Ka makhluq se sawal karna shirk hai.
Koi aap se sawal kare ke ghairullaah ko pukarna shirk kyun hai to is ka jawab yeah hai ke pukar aur du'aa 'ibadat hai aur jumla qism ki 'ibadat sirf aur sirf Allaah ke liye hai.
Nu'maan bin Basheer RadiAllahu anhuma kehte hain keh Nabi Akram ﷺ ne farmaya:
الدُّعَاءُ هُوَ الْعِبَادَةُ "، ثُمَّ قَرَأَ: وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ سورة غافر آية 60 ". (سنن ترمذی:3372، صححہ البانی)
Tarjuma: Du'aa hi 'ibaadat hai, phir aap ne aayat:
«وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين»
Tumhara Rabb farmata hai, "tum mujhe pukaro, me tumhari pukar (du'aa) ko qubool karunga, jo log mujh se mangne se ghamand karte hain, woh jahannam me dhaleel wa khawaar ho kar daakhil honge."
(غافر: 60) padhi
Is me hadeeth bhi hai aur Qur'an ki ayat bhi.
Hadeeth se ma'lum hota hai ke du'a 'ibadat hai aur humen ma'lum hai keh jumlah qism ki 'ibadaat Allah ke liye hain, is ka matlab yeah hua ke Allah ke 'elawah ghair ko pukarna 'ibadat ki zidd hai jise shirk kaha jaata hai.
Aur Qur'ani aayat se ma'lum hota hai ke hum Allah ko hi pukarenge, woh humari du'a ko qabool karta hai aur jo Allah ko nahi pukarta hai woh jahannam raseed kiya jaye ga.
Allaahu Akbar
Ghairullaah ko pukarne ka anjaam kis qadar bhayanak hai?
Is liye to muta'ddid muqamat par Allah ne hukm diya hai keh sirf meri hi 'ibadat Karo jaise Allah ka yeah farman hai:
وَقَضٰی رَبُّکَ اَنْ لَّا تَعْبُدُوْا اِلَّا اِیَّاہُ(الاسراء :23)
Tarjuma: Aur tera parwadigar saaf saaf hukm de chuka hai tum is ke siwa aur kisi ki 'ibadat na karna.
Koi aap se yeah kahe ke phir Allah ne Qur'an me waseela ikhtiyar karne ya namaz se madad mangne ka hukm kyun diya hai, namaz bhi to ghairullah hai balke ek barelwi ne to yaha tak keh diya ki Allah ne 50 waqt ki namaz farz ki thi , Musa 'alayhis salaam ki wajah se 5 waqt ki namaz huyi to tum log 5 waqt ki namaz kyun padhte ho 50 waqt ki namaz padho?
Wazeh rahe keh hum Musa 'alayhis salaam ki wajah se 5 waqt ki namaz nahi padhte hain balke Allah ne hi namaz ka hukm diya hai aur Allah ne hi 5 waqt ki namaz farz ki hai, isliye ise Allah ka hukm maan kar is par 'amal karte hain.
Dusri baat yeah hai ke Allah ko pukarte huye teen qism ke waseele ikhtiyar kar sakte hain ya'ni humare liye teen qism ke waseele hote hain.
1️⃣ Pehla Waseela: Allah ke Asma-e-Husna ka, hum Allah ke naamo ka waseela laga kar Allah ko pukar sakte hain.
2️⃣ Dusra Waseela: Apne nek 'amalo ka, hum Apne nek a'amal ka waseela de kar Allah ko pukar sakte hain jaise ghaar me phanse teen logo ne apne apne nek amal ka waseela lagaya.
3️⃣ Teesra Waseela: Zinda logon ka, hum Zinda nek wa mowahhid aadmi se du'aa karwa sakte hain jaise sahaba-e-kiraam ne hayat e Rasool me Nabi صلی الله عليه وسلم se du'aa karwayi, 'Umar رضي الله عنه ne Aap صلی الله عليه وسلم ke chacha 'Abbas رضي الله عنه se du'a karwayi, aur jaise hum zinda logon ko kehte hain ke du'a me yaad rakhna ya mere liye dua karna, ye waseelah jayez hai.

In teen soorato ke alawa koyi aur soorat me waseela lagata hai toh jayez nahi hai jaise kisi makhlooq ki zaat ka waseela lagana jayez nahi hai, kisi mayyat ka waseela lagana jayez nahi hai. Jo log is tarah du'a karte hain ke Nabi ke waseele se du'a qubool farma ya Fulan peer-o-murshad ke sadqe tufail dua qubool farma, yeh jayez nahi hai.

Surah Ma'idah me Allah ka waseela ikhtiyar karne ka jo hukm hai us ka matlab hai ke nek a'amaal ka waseelah Allah ke liye ikhtiyaar karo aur isi tarah namaz se madad talab karna bhi nek amal ka waseelah lena hai jo waseele ki jayez qism hai.

Khulasa-e- kalaam ye hai ke ek mo'min ko sirf Allaah ko hi madad ke liye pukarna chahiye isi baat ka humein Allaah aur Uss ke Rasool ne hukm diya hai, is silsile me chand dalael mulaheza farmayen aur apne eemaan wa a'amaal ki islah karen.

Hum har namaz ki har raka'at me ye aayat tilawat karte hain.
إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ
(Ay Allaah! Hum faqat Teri hi 'ibadat karte hai aur tujh se hi madad chahte hai)
Is ayat me hum Allah se wa'ada karte hain ke tere siwa kisi se madad nahi maangenge, sirf tujh se hi madad mangenge goya ye ayat humein Gairullaah se madad mangne se rokti hai.
Aur Allah Ta'ala ne wazeh taur par tamam qism ke gairullah ko pukarne se mana' a faramaya hai, farman-e-ilahai hai:

وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّـهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ فَإِنْ فَعَلْتَ فَإِنَّكَ إِذًا مِنَ الظَّالِمِينَ
(Surah Al-Yunus: 106)
Tarjuma: Aur Allah ke siwa kisi ko mat pukaro jo na tujhe nafa' de sakta hai aur na nuqsan. Agar tu ne ye kaam kiya to zalimo me shumar hoga.

Allah ne yahan tak bata diya ke tum jin maboodo ko madad ke liye pukarte ho woh qayamat tak tumhare pukar ka jawab nahi de sakte hain, Allah farmata hai:

وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ يَدْعُو مِنْ دُونِ اللَّـهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَائِهِمْ غَافِلُونَ * وَإِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ أَعْدَاءً وَكَانُوا بِعِبَادَتِهِمْ كَافِرِينَ
(Surah Al-ahqaf: 5-6)
Tarjuma: Aur aise logo se zyada kon gumrah hai jo Allah Ta'ala ke siwa aise logo ko pukarte hain jo Qayamat tak un ki du'a qubool na kar sake balke un ki aawaz se bhi bekhabar ho aur jab sab log Jama'a kiye jayenge to woh unke dushman ho jayenge aur un ki 'ibadat se inkar kar denge.

Isi tarah Nabi صلی الله عليه وسلم ne bhi ta'aleem di hai ke jab tum sawal karo to Allah se aur jab madad mango to Allaah se, chunaanche Aap صلی الله عليه وسلم ka farman hai:

إِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللهً وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللهِ
(Tirmidhi: 2516; Sahih Albaani)

Tarjuma: Jab tum koi cheez mango toh sirf Allah se mango, jab tum madad chaho to sirf Allah se madad talab karo.

Is hadees me Nabi صلی الله عليه وسلم ne humen yahan tak ta'aleem di hai, Aap mazeed farmaate hain:

وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ، وَلَوِ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَضُرُّوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ۔
Tarjuma: Aur ye baat Jaan lo ke agar saari Ummat bhi Jama'a ho kar tumhen kuch nafa'a pohochana chahe to woh tumhen is se zyada kuch bhi nafa'a nahi pohocha sakti jo Allah ne tumhare liye likh diya hai, aur agar woh tumhen kuch nuqsan pohochane ke liye Jama'a ho jaye toh is se zyada kuch nuqsaan nahi pohocha sakti jo Allah ne tumhare liye likh diya hai.
Ek musalmaan ka ye Aqeedah hona chahiye ke Allaah ke elawa zarra barabar bhi koyi dusra nafa'a wa nuqsaan ka ikhtiyar nahi rakhta hai lihaza har haal me aur har kaam ke liye humein sirf Allah ko pukarna chahiye. Aur jo deeni ya duniyawi mu'amlaat mein "ماتحت الاسباب" ke Qa'eede ke tahat hum ek doosre ka ta'aawun karte hain darasal ye masla alag hai, humein Allah aur us ke Rasool ne acche kaamo par ek doosre ka ta'awun karne ka hukm diya hai. Allah ka farman hai:

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ
(Surah Al- Ma'idah: 2)
Tarjuma: Aur Neki aur taqwe ke kaamo mein aapas mein ta'aawun karo, aur gunah aur zyadti ke kaamo mein ek doosre ka saath na do.

Aur Nabi صلی الله عليه وسلم ka farman hai:
ما أَرَى بَأْسًا مَنِ اسْتَطَاعَ مِنكُم أَنْ يَنْفَعَ أَخَاهُ فَلْيَنْفَعْهُ.
(Sahih Muslim: 2199)
Tarjuma: Tum mein se Jo shakhs apne bhai ko fayda pohocha sakta ho to use aisa karna chahiye, is me koyi harj nahi hai.

Aakhir mein Allah Ta'ala se du'aa karta hun ke woh humein tawheed par qayam rakhe, shirk wa bidd'at se bachaye aur bhatke huye musalmano ko seedhe raaste ki hidayat farmaye.
 
Top