1. This site uses cookies. By continuing to use this site, you are agreeing to our use of cookies. Learn More.
 2. Assalamu Alaikum Warehmatullahi Wabarakatuhu Islaah e Ummat Forum Mein Aapka Isteqbaal Hai. Agar Aap Pehli Baar Forum Par Aaye Hain To Register Zaroor Karen Taaki Aap Forum Se Ziyadah Se Ziyadah Faida Utha Saken. Baghair Register Huwe Aap Islaah e Ummat Forum Par Posting Nahi Kar Sakenge. Is Liye Register Kar Ke Apna Account Bana Len Jo Ki Bilkul Free Hai. Registration Ka Tareeqa. Register Hone Ke Baad Aap Ko Aik Confirmation Email Aapki Us Email ID Par Bheji Jaayegi Jis Ko Aapne Account Banate Waqt Daala Tha. Kabhi Confirmation Email Aapko Milne Mein Thodi Late Bhi Ho Sakti Hai. Aap Ke Inbox Ya Phir Aap Ke Junk Mail Ya Spam Box Mein Yeh Confirmation Email Milega. Koi diqqat ho to hamein MAIL karen.

Kitabut Tawheed Ke 15 Baab Roman Urdu Mein

Discussion in 'Tauheed' started by سید ابراھیم سلفی, Sep 5, 2017.

 1. سید ابراھیم سلفی

  سید ابراھیم سلفی New Member

  Joined:
  Jan 25, 2017
  Messages:
  34
  Likes Received:
  101
  Trophy Points:
  11
  Gender:
  Male
  Location:
  Hydrabad
  ❀Bismillah Hir Rahman Nir Raheem❀

  ✎ Alhumdulillahi Rabbil Aalameen. Was'Salatu Was'Salamu Aala Rasoolihil Aameen Wal'Aaqibatu Lil'Muttaqeen. Amma Ba'ad:

  Kitabut Tawheed. Muhammad bin Abdul Wahab Rahimahullah.

  Urdu Tarjuma:
  Professor Syed Mujtaba Sayyedi Hafidahullah.

  Roman Urdu Script By:
  Syed Ibraheem Salafi.

  [BAAB 1] IBADAT Ki BUNIYAAD TAWHEED:
  Irshaad-e-Rabbani hai:
  "Aur maine jinno aur insano ko sirf is liye paida kiya hai ke wo meri bandagi karen." [Surah Az'Zariyaat 51/56]

  Phir farmaya ke:
  "Aur humne har Ummat mein Rasool bheja ke sirf Allah ki bandagi karo aur taghoot (ki bandagi) se bacho." [Surah An'Nahal 16/36]

  Neez Irshad-e-Bari Ta'ala hai:
  "Aur tere Rab ney faisla kar diya hai ke tum sirf (Allah) ki bandagi karo aur walidan ke sath husn-e-sulook karo." [Surah Al Isra 17/23]

  Aur jaisa ke Allah ney farmaya:
  "Aur tum sab Allah ki bandagi karo aur uske sath kisi ko shareek na tehraou." [Surah An'Nisa 4/36]

  Ek aur jagha par Allah Rabbul Izzat ney yun farmaya:
  "(Aye Muhammad ﷺ) keh dijiye ke aaou main tumhe wo cheez padh kar sunaou, jo tumhare Rab ney tum par haraam ki hai (wo ye) ke tum uske sath kisi ko shareek na tehraou." [Surah Al An'aam 6/151]

  Hazrat Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) farmate hain ke jo shakhs Nabi ﷺ ki sar'ba'muhar (muhar kiya huwa) wasiyath mulhaiza karna chahata hai tou wo Allah Ta'ala ka ye farmaan padh ley:
  "(Aye Muhammad ﷺ) keh dijiye ke aaou ke main tumhe wo cheez padh kar sunaou jo tumhare Rab ney tum par haraam ki hai: "Ye ke tum uske sath kisi ko shareek na tehraou. aur (maa baap se bad'sulooki na karna balke) apne walidain ke sath husn-e-sulook karo. apni aulaad ko muflisi ke dar se khatal na karo (kuy ke) hum tumhe bhi rizzaq detey hai aur inhe bhi. aur tum behayayee ke kamo ke, zahir ho ya poshida, khareeb na jana. aur jis ka khatal Allah ney haraam tehraya, isse khatal na karo, magar haq (aur jaiz tarike) ke sath, is (Allah) ney tumhe in baatou ki hidayath ki hai, taake tum aaqal se kaam lou." "Aur tum yateem ke maal ke khareeb bhi na jaou, magar aise tarike se jo intehayee behtareen aur pasandida ho, yahan tak ke wo jawani ko pouhach jaaye_ aur insaaf ke sath naap tool pura pura karo (be'insafi na karo), aur hum kisi jaan ko iski wusa'at se badh kar mukallaf nahi banate_ aur jab baat karo tou insaaf ki kaho, qawah wo (tumhare) ristedaar hi hi (jukaou se kaam na lou)_ aur Allah ke eahad ko pura karo (bad eahdi na karo) is (Allah) ney tumhe in baatou ki hidayath ki hai shayad ke tum nasihat qubool karo." "Aur beshak yehi mera seedha raasta hai, tum is par chalou aur dusre raastou par na chalna, ke wo (raaste) tumhe Allah ki rah se door kardegen is (Allah) ney tumhe is baat ki hidayath ki hai, taake tum parhezgaar bano." [Surah Al An'aam 6/151-153] (Rawahu Tirmidhi, Aur Tabrani Ney Al'Kabeer Mein Aur Bihaqi Ne Shob Al'Emaan Mein Zikr Kiya Hai)

  Aur Hazrat Mu'aaz bin Jabal (Radhi Allahu Anhu) ka bayaan hai ke ek dafa main Nabi ﷺ ke peechey ghade par sawaar tha ke Aap ney mujse farmaya:

  "Aye Mu'aaz ! Kya tum jaante ho ke Allah Ta'ala ka bando par aur bando ka Allah Ta'ala par kya haq hai ? (Mu'aaz (Radhi Allahu Anhu) kehte hai) maine kahan: "Allah Ta'ala aur iske Rasool ﷺ hi behtar jaante hai" Aap ﷺ ney farmaya: "Allah Ta'ala ka bando par ye haq hai ke wo sirf Uski ibadat karen aur uske sath kisi ko shareek na tehraye aur bando ka Allah Ta'ala par haq ye hai ke jo banda shirk ka murtakib na ho wo usse aazab na dey." (Mu'aaz (Radhi Allahu Anhu) kehte hai) maine kahan: Ya Rasoolullah ﷺ ! (Ijazat ho tou) lougo ko ye khush'khabri suna dou? Aap ﷺ ney farmaya: "Nahi aisa na ho ke wo is par bharosa kar ke bait jaaye (aur Aamal karna chohod dey)." [Aqrajahu Fee Saheheen, Esse Bukhari wa Muslim Ney Riwayath Kiya Hai]

  Masail:

  1. Jin wa Ins ki taqleeq mein Allah Ta'ala ki kar'farma hai.

  2. Ibadat se aasal muraad Tawheed hai, kuy ke jumla Ambiya aur inki ummatou ke darmiyaan yehi baat tanazah (jaghde ki wajhe) thi.

  3. Jo shaksh Tawheed par kar'bandh nahi, isne Allah Ta'ala ki Ibadat hi nahi ki aur surah "Al Kafiroon" ki aayat(aur jin ki tum parashtish karte ho main inki parashtish karne wala nahi ho) ka mafhoom bhi yehi hai.

  4. Isse ba'ast Ambiya (Ambiya ko behjne ki wajha) ki hikmat ka bhi pata chalta hai.

  5. Allah Ta'ala ki taraf se har ummat ki taraf (inki hidayath ke liye) Rasool bheje gayen.

  6. Tamaam Ambiya ka deen (yani inki dawat ka mehwar aur markazi nukta) ek hi tha (aur wo Tawheed hai).

  7. Ek bada masla ye bhi maloom huwa ke taghoot ke sath kufr aur iska inkaar kiye bagair Allah Ta'ala ki ibadat mumkin nahi. Aur is mane mein Allah ka ye farmaan hai:"So jo shaksh taghoot ka inkaar aur Allah Ta'ala par emaan laaye, dar haqiqat isney aisi mazboot rassi ko thaam liya jo tootne wali nahi hai"

  [Surah Baqrah 2/256]

  8. "Taghoot" har is cheez ko kehte hai jis ki Allah Ta'ala ke siwa ibadat ki jaayen.

  9. Esse ye bhi maloom huwa ke salaf-e-saleheen ke nazdeek surah An'aam ki mazkoorah bala teen mohkam aayaat ki kis qadar ahmiyath aur azmat hai. In mein (Allah Ta'ala ki taraf se bando ko) 10 ahkaam aur hidayaat di gayee hai, jin mein se "Awwaleen Hidayath" shirk se mumaniyath hai

  10. Surah bani israeel (al isra) ki mohkam aayat mein 18 masail bayaan huwe hai, jis ka aagaaz Allah Ta'ala ney man darj zail farmaan se kiya:

  "Allah Ta'ala ke sath koi aur mabood na banana warna zaleel aur beyaar-o-madadgaar ho kar baitthey rahogen." [Surah Isra 17/22]

  (Yane in masail mein sab se awwaleen haisiyat Tawheed ko di gayee hai, jaisa ke (man darj zail alfaaz ke sath aqtetaam (bhi Tawheed par hi) kiya hai: "Aur Allah Ta'ala ke sath koi dusra mabood na bana leyna ke (aisa karne se) malamat zada aur (Allah ke darbaar se) randah (nikaala huwa) bana kar Jahunnum mein daal diye jaougen."[Surah Isra 17/39]

  Allah Ta'ala ney humme in masail ki ahmiyath par tanbih karte huwe irshaad farmaya:"Ye in dana'yee ki baatou mein se hai jo Aap ﷺ ke Rab ney Aap ki taraf wahi ki hai." [Surah Isra 17/39]

  11. Surah An'nisa ki wo aayat jo huqooq-e-asrah ki aayat kehlati hai, ka aagaaz bhi Allah ney Apne (Tawheed bhare) in alfaaz se kiya hai: "Aur Allah Ta'ala ki bandagi karo aur uske sath kisi ko shareek na tehraou."[Surah An'Nisa 4/36]

  12. Is mein Nabi ﷺ ki is wasiyat ke taraf bhi tawajju dilayee gayee hai jo Aap ﷺ ney wafat ke waqat farmayee thi.

  13. Hummare (yane bando ke) zimme Allah Ta'ala ka kya haq hai ?

  14. Aur bande jab Allah Ta'ala ka haq aada karen tou inka Allah Ta'ala par kya haq hai ?

  15. (Hadees mazkoor mein bayaan shuda) masle ka aksar Sahaba (Radhi Allahu Anhum) ko ilm na tha.

  16. Kisi masilhat ke peshay nazar ilm ko chupana jaiz hai.

  17. Kisi musalmaan ko aisi qabar deyna mustahab hai jis se wo khush ho.

  18. Allah Ta'ala ki Rahmat ki wasa'at par bharosa kar ke (aamal tark karne se) darana chahiye.

  19. Aagar masool (suwaal karne waley) ko kisi baat ka ilm na ho tou is ke mutaliq "Allahu Wa Rusuluhu Aalam" (yane Allah aur Iske Rasool ﷺ behtar jaante hai) kahen.

  20. Kisi ko ilm seekhana kisi ko mehroom rakhna jaiz hai.

  21. Is hadees se Nabi ﷺ ki tawazuh aur inkesaari ka bhi pata chalta hai ke Aap ﷺ Jaleel-ul-Qadr hone ke bawajood ghade par sawaar huwe aur apne peechey ek dusre shaksh ko bhi sawaar kiya.

  22. Sawari par apne peechey kisi dusre ko bitha leyna jaiz hai.

  23. Is hadees se Mu'aaz bin Jabal (Radhi Allahu Anhu) ki fazeelat bhi wazeh hai.

  24. Is hadees se masala-e-tawheed ki azmat ka bhi pata chala.

  [BAAB 2] TAWHEED KI FAZILAT AUR TAWHEED KA TAMAAM GUNHAOU KO MITA DEYNA:

  Irshaad-e-Ranbbani hai:

  "Aur jo loug emaan laaye aur apne emaan ko zulm (shirk) se aluda nahi kiya, inke liye aman hai aur wahi raah-e-raast par hai." [Surah An'aam 6/82]

  Aur hazrat Ubadah Bin Samit (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke Rasoolullah ﷺ ney irshaad farmaya:

  "Allah Ta'ala ke siwa koi mabood nahi wo akela hai aur uska koi shareek nahi, aur hazrat Muhammad ﷺ uske bande aur Rasool hai, aur hazrat Esa (Aalaihis Salaam) bhi Allah Ta'ala ke bande uske Rasool uska kalma jo us(Allah) ney hazrat Maryam (Aalaihas Salaam) ki taraf daala tha aur uski taraf se (behji huwi) rooh thaye, aur (jo shaksh is baat ki bhi gawahi dey ke) jannat aur jahannum bar haq hai, tou aise shaksh ko Allah Ta'ala (bahraal) jannat mein daqil karega, qawa iske aamal kaise hi ho."[Sahih Bukhari wa Sahih Muslim]

  Aur saheheen (bukari wa muslim) mein hazrat Utban (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke Nabi ﷺ ney irshaad farmaya:

  "Allah Ta'ala aise shaksh ko jo mehaz raza-e-ilahi ke liye "La'ilaha'illallah" ka iqraar karen, dozaq par haraam kardeyta hai."(Bukhari wa Muslim)

  Hazrat Abu Sayeed Al Khudri (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke Rasoolullah ﷺ ney irshaad farmaya:

  "Musa (Aalaihis Salaam) ney Allah Ta'ala se arz ki, aye mere Rab ! Mujhe koi aisa zikr bataiye jise main tujhe yaad karu aur iske zariye se tujhe pukaarta rahu. Allah Ta'ala ney farmaya: "Aye Musa ! "La'ilaha'illallah" padha karo. Hazrat Musa (Aalaihis Salaam) ney kahan: Aye mere Rab ! Ye kalima tou tere sab bande padhte hai. Allah Ta'ala ney farmaya: Aye Musa aagar saatou aasmaan aur inki maqlooq bajuz mere aur saatou zameen tarazu ke ek palde mein ho aur "La'ilaha'illallah" dusre palde mein ho tou "La'ilaha'illallah" in sab se wazan hoga."

  [Rawahu Ibne Habban Wal Hakim wa Saheeh] (Esse ibne habban aur hakim ney riwayat kiya hai aur hakim ney essse saheeh qarar diya)

  Aur sunan tirmizi hasan sanad ke sath hazrat Anas (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke maine Rasoolullah ﷺ ko ye farmate huwe suna ke Allah Ta'ala irshaad farmata hai:

  "Aye ibne Aadam ! Aagar tu mere paas zameen bhar kar gunha laaye, phir is haal mein tu mujse mulaqaat karen ke tu mere sath kisi ko shareek na tehrata ho tou main is qadar teri maghfirat wa bakshis lekar aaoau."

  Masail:

  1. Allah Ta'ala ka fazal behat wasee hai.

  2. Allah Ta'ala ke yahan Tawheed ka behat ziyada sawaab hai.

  3. Sawaab ke sath sath aqida-e-tawheed gunhaou ka kaffara bhi hai.

  4. Is tafseel se Surah An'aam ki aayat (82) ki tafseer wazeh ho jaati hai. (ke is aayat mein zulm se muraad shirk hai)

  5. Hazrat Ubadah Bin Samit (Radhi Allahu Anhu) ki hadees jo panch umoor mazkoor hai is par gaour wa tadabur karna chahiye.

  6. Hadees Ubadah aur hadees Utban (Radhi Allahu Anhu) dono ko jama karen tou in se "La'ilaha'illallah" ka mane mazeed wazeh ho jaata hai aur jo loug is dhoke mein mubtila hai (ke mehaz zubaan se kalma-e-tawheed ka iqraar nijaat ke liye kafi hai) inki ghalti bhi wazeh hoti hai.

  7. Hazrat Utban (Radhi Allahu Anhu) ki hadees mein mazkoor shart bhi qabil-e-tawajju hai.

  8. Ambiya Akraam bhi is kalme ki fazilat janne ke mohtaaj thaye.

  9. Ye aamr bhi qabil-e-gaour hai ke kalima "La'ilaha'illallah" tamaam aasmano aur zameeno se wazani aur bhari hone ke bawajood behat se kalima goh lougo ke tarazu halke hogen.

  10. Is mein sarahat bhi hai ke aasmano ki tarha zameene bhi saat hai.

  11. Aasmano aur zameeno mein maqlooq abaad hai.

  12, Allah Ta'ala ke bhi awsaaf (sifaat) hai jab ke aash'ara ka aaqidah iske baraks hai (ke wo Allah Ta'ala ki baaz sifaat ka inkaar karte hai)

  13. Jab aap hazrat Anas (Radhi Allahu Anhu) se marwi hadees ko achchyee tarha se samhj leygen tou aap ko maloom hoga ke hazrat Utban (Radhi Allahu Anhu) se marwi hadees ke in alfaaz "Ke jo shaksh mehaz raza-e-ilahi ke khatir "La'ilaha'illallah" ka iqraar kar ley tou Allah Ta'ala esse dozaq par haraam kardeyta hai."se shirk ko chohod deyna muraad hai, mehaz zubaan se kalima padh leyna nijaat ke liye kafi nahi.

  14. Ye baat bhi qabil-e-gaour hai ke is hadees mein hazrat Muhammad ﷺ aur hazrat Esa (Aalaihis Salaam) dono ko Allah Ta'ala ke bande aur Rasool kahan gaya.

  15. Ye baat bhi qabil-e-pehchaan hai ke (har cheez Allah Ta'ala ke hukum se paida hone ki wajhe se iska Kalima hai) tahim yahan qususi taur par Esa (Aalahis Salaam) ko "Allah Ta'ala ka kalima" kahan gaya.

  16. (Aagar che rooh, Allah Ta'ala ki maqlooq hai, taham) hazrat Eesa (Aalahis Salaam) ke mutaliq qususi taur par maloom huwa ke inhe Allah Ta'ala ki rooh qaraar diya gaya.

  17. Jannat aur Jahannum par emaan laaney ki (ahmiyath aur) fazilat bhi maloom hoti hai.

  18. Is tafseel se hazrat Ubadah (Radhi Allahu Anhu) ki hadees mein "Qawah Iske Aamal Kaise Hi Ho" Ka mana bhi mutaiyen ho jaata hai ke (insaan ke jannat mein jaane ke liye is ka "Sahib-e-Tawheed" hona shart hai.

  19. Qayamat ke roz aamaal tolne ke liye jo mezaan qayam ki jaayegi, is ke bhi do palde hai.

  20. Is hadees mein Allah Ta'ala ke liye "Al Wajh" ka lafz istemaal huwa hai jis ke mane "chehra" hai_ Yane ye emaan laana zaroori hai ke Allah Ta'ala ka chehra hai albatta (Us Jaisi Koi Cheez Nahi) ki rawa se hum is ki kaifiyat samahjne se qasir hai...

  [BAAB 3] HAQIQI MUWAHID BILA HISAAB JANNAT MEIN JAYEGA:

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Beshak hazrat Ibraheem (Aalahis Salaam) (lougo ke liye) paishwa, Allah Ta'ala ke farmabardaar aur ek soo thaye, wo mushrikeen mein se nahi thaye." [Surah Nahal 16/120]

  "Aur (ahle emaan wo hai) jo apne Rab ke sath (kisi ko) shareek nahi tehratey." [Surah Mominoon 23/59]

  Haseen Bin Abdur Rahman (Rahmatullah'Aaleh) kehte hai ke main (ek dafa) Sayeed bin Jubair (Rahmatullah'Aaleh) ke paas hazir tha ke inhune kahan: "Guzishta raat tootne wala sitaara tum mein se kisne dekha"? Tou maine kahan: "Maine, phir sath hi ye bhi keh diya ke main is waqat namaz mein mashgool nahi tha, balke mujhe kisi cheez ney dhas liya tha" Sayeed bin Jubair ney pochaa: "tou phir tumne kya kiya"? Maine kahan: "maine dum kiya tha" inhu ney phir mujse pouchaa: "tumne aisa kuy kiya"? Tou main jawaab mein kahan: "ke humme Shaibi (Rahmatullah'Aaleh) ney ek hadees bayaan ki hai, is bina par humne dum kiya tha" Sayeed bin Jubair ney phir suwaal kardiya: "Shaibi ney tumhe kya bayaan kiya tha"? Maine jawaab diya: "ke inhu ney humme Buraida bin Haseeb (Radhi Allahu Anhu) se marwi ek hadees bayaan ki ke "nazar-e-bad aur kisi zehrile cheez ke kaatne ke siwa kisi aur surat mein dum nahi" Ye sun kar Sayeed bin Jubair ney kahan: "jisne jo suna, phir is par aamal kiya, is ney behat hi achchaa kiya, albatta humme Ibne Abbas (Radhi Allahu Anhu) ney Nabi ﷺ ki ye hadees sunayee:

  "Mere saamne behat si ummatte pais ki gayee, maine dekha ke kisi Nabi ke sath tou behat badi jamaat hai aur kisi ke sath ek do aadmi hai, aur maine ek Nabi aisa bhi dekha jis ke sath koi ek bhi (ummati) nahi tha, is asana (dauraan) mein mere samne ek behat badi jamaat namudaar huwi, maine samjha ke ye meri ummat hai, lekin mujse kahan gaya ke ye Musa Aalahis'salaam aur inki ummat hai_ Phir maine ek behat badi jamaat dekhi mujhe bata gaya ke ye Aap ﷺ ki ummat hai, aur inme sattar hazaar afraad aise hai jo bagair hisaab aur bagair aazaab ke jannat mein daqil hogen_ Itni baat farmane ke baad Nabi ﷺ outthey aur ghar tashreef ley gaye, Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) in (khush naseeb sattar hazaar) afraad ke bareme qiyaas aaraiya karne lagen, baaz ney kahan "shayad ye wo loug hai jo Rasoolullah ﷺ ki sohbat se faiz'yaab huwe hai" aur baaz ney kahan "shayad ye wo loug hai jo (ehad) Islam mein paida huwe ho aur inhu ney Allah Ta'ala ke sath kisi ko shareek nahi tehraya" is ke ilawa inhu ney kuch aur baate bhi zikr ki, itne mein Nabi ﷺ tashreef ley aayen, tou Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ney Aap ﷺ ko apni aaraiya se aagah kiya tou Aap ﷺ ney farmaya:

  "Ye wo loug hai jo na dum karwate hai, na (ilaaj ki garz se) apne jism daagte hai, na bad faali leyte hai aur wo sirf apne Rab par hi tawakkul karte hai. "ye sun kar Aksah bin Mohsin (Radhi Allahu Anhu) khade huwe aur arz ki (Aye Allah ke Rasool ﷺ ye dua farmayee ke Allah Ta'ala mujhe in mein se karde" Aap ney farmaya: "tu inme se hai"Is ke baad ek dusre shaksh khade huwe aur arz ki "Aye Allah ke Rasool mere liye bhi dua farmayee ke Allah Ta'ala mujhe bhi inme se karde" Aap ney farmaya: is (dua) mein Aksah (Radhi Allahu Anhu) tum par sabaqat ley gaye."

  (Is ko bukhari muslim ney riwayath kiya, ye alfaaz muslim ke hai albatta bukhari ke alfaaz muktasar bhi hai aur mufassal bhi] [tirmizi aur nasai ney riwayat kiya]

  Masail:

  1. Ye ke Tawheed ke bareme lougo ke darjaat wa maratib muqtalif hai.

  2. "tehqeeq-e-tawheed" ke matlab ki wazahat.

  3. Allah Ta'ala is baat par hazrat Ibraheem (Aalaihis Salaam) ki madad wa sataish farmayee hai ke "wo mushriko mein se nahi thaye aur unka daman shirk ki aloodgee se paak tha"

  4. Allah Ta'ala ney is baat par hazraat Auwliya Akraam ki bhi madhaa farmayee hai ke wo shrik se bezaar thaye.

  5. "Dum" aur jism daagne ka tariqa-e-ilaaj ko tark karna Tawheed ka aala darja hai.

  6. In ausaaf ka ahtiaat karna hi dar haqiqat tawakkul hai.

  7. Esse Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ke ilm ki gehrayee ka bhi pata chalta hai ke ye buland paaye maratib mansab inhe mehaz aamal ki badaulat hasil huwe hai.

  8. Esse ye bhi pata chalta hai ke Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) khair aur neki ke kaamo par kis qadar harees thaye.

  9. Esse Ummat-e-Muhammadiya ki fazilat bhi wazeh hoti hai ke ye ummat buland darjaat aur kasrat-e-tadaad ke lehaz se tamaam ummatou se bartar aur afzal hai.

  10. Esse hazrat Musa (Aalaihis Salaam) (aur in ki) ummat ki fazilat bhi wazeh hoti hai.

  11. Nabi ﷺ ke saamne tamaam ummate pais ki gayee.

  12. Har ummat ko apne apne Nabi ke sath aalaida aalaida outhaya jaayega.

  13. Dawat-e-Ambiya ko bil'umoom thode lougo ney qubool kiya.

  14. Jis Nabi ki dawat par ek shaksh bhi emaan laaya wo aakela hi aayega.

  15. Is ilm ka faida ye hai ke kasrat-e-tadaad par mughroor aur qillat-e-tadaad par pareshaan nahi hona chahiye.

  16. Nazr-e-bad aur zehrile janwaar ke kaatne ka dum karna jaiz hai.

  17. Sayeed bin Jubair ke qaoul (jisne apni shaneed ke mutabiq aamal kiya, isne achchaa kiya) Salaf-e-Saleheen ke ilmi gehrayee ka pata chalta hai, neez ye bhi maloom huwa ke pehli hadees dusri hadees ke qilaaf nahi.

  18. Salaf-e-Saleheen ek dusre ki behat tareef wa sataish se parhaaz kiya karte thaye.

  19. Nabi ﷺ ka hazrat Aksah se ye farmaana "ke tu unme se hai" Aap ﷺ ke Nabi hone ke dalail aur nishaniyo mein se ek daleel aur nishani hai.

  20. Is hadees se hazrat Aksha (Radhi Allahu Anhu) ki fazilat bhi maloom huwi.

  21. Esse ye bhi maloom huwa ke (bawaqt-e-zarooart tashreeh ke bajaye) ishaara kinaaya mein guftagu karna jaiz hai.

  22. (Hazrat Aksha (Radhi Allahu Anhu) ke baad dua ki darkhaast karne wale shaksh ko husn-e-andaaz mein baitha deyne se ye baat sabit hoti hai ke) Nabi ﷺ aala husn-e-aqlaaq ke malik thaye.

  [BAAB 4] SHIRK SE DARNE KA BAYAAN:

  Irshaad-e-Rabbani hai:

  "Beshak Allah Ta'ala is (gunha) ko nahi bakhshega ke (kisi ko) uska shareek banaya jaaye aur iske siwa aur jis gunha ko chahe maaf karde." [Surah An'Nisa 4/48]

  Aur hazrat Ibraheem Khaleel Allah (Aalaihis Salaam) ney dua ki:"Aur (aye mere Rab) mujhe aur meri aulaad ko bu'taou ki ibadat se bachana."[Surah Ibraheem 14/35]

  Aur hadees shareef mein hai:

  "Mujhe tumhare bareme sab se ziyada dar "Shirk-e-Asgar" ka hai. Aap ﷺ se poucha gaya "Shirk-e-Asgar" kya hai? Aap ﷺ ney farmaya Riyakaari."[Musnad Ahmed 5/428, 429]

  Aur hazrat Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke Rasoolullah ﷺ ney farmaya:

  "Jis shaksh ko is haal mein maout aaye ke wo Allah Ta'ala ke sath kisi dusre (shareek) ko pukaarta ho tou wo jahannum rushd hoga."[Sahih Bukhari]

  Hazrat Jabir (Radhi Allahu Anhu) riwayath karte hai ke Rasoolullah ﷺ ney farmaya:

  "Jo koi is haal mein Allah Ta'ala se mulaqaat karen ke wo iske sath kisi ko shareek na karta ho tou wo jannat mein jaayega. Aur jo is haal mein Allah Ta'ala se mile ke wo uske sath kisi ko shareek tehrata ho tou wo jahannum rushad hoga." [Sahih Muslim]

  Masail:

  1. Shirk se darna chahiye.

  2. "Riyakaari" bhi shirk ki ek qisam hai.

  3. "Riyakaari" "Shirk-e-Asgar" hai.

  4. Nek lougo par baqi gunhaou ki nisbat "Riyakaari" ka zyada katra hai.

  5. Jannat aur Jahnnum (insaan ke) khareeb hai.

  6. Ek hi hadees mein jannat aur jahannum ke khareeb hone ko ekkhatta zikar kiya gaya.

  7. Marte waqat shirk na karne wala shaksh jannat mein jaayega aur jise shirk karte huwe maout aayee wo jahannum rushd hoga, aagar che wo behat bada abid wa zahid kuy na ho.

  8. Hazrat Ibraheem Khaleel (Aalaihis Salaam) ka Allah Ta'ala se apne aur apni aulaad ke liye bu'taou ki ibadat se mehfooz rehne ki dua karna, ek behat bada masla hai.

  9. Hazrat Ibraheem (Aalaihis Salaam) ney (yani aye mere Rab ! In but'taou ney behat se lougo ko gumrah kardiya hai [Surah Ibraheem 14/36]Keh kar aksariyat ki halat se ibrat hasil ki hai (ke aye mere Rab ! Mujhe aur meri aulaad ko but parasti se bachana).

  10. Imam Bukhari (Rahimahullah) ke bayaan ke mutabiq in aayaat wa aahadees mein kalima "La'ilaha'illallah" ki tafseer hai.

  11. Is baab mein shirk se mehfooz rehne walou ki fazilat mein sabit hoti hai.

  [BAAB 5] "LA'ILAHA'ILLALLAH" KI GAWAHI KE LIYEN LOUGO KO DAWAT DEYNA:

  Irshaad-e-Rabbani hai:

  "(Aye Muhammad ﷺ) Aap keh dey ke mera aur mere pairokaro ka raasta tou ye hai ke hum sab samahj boojh kar Allah ki taraf bulate hai. Allah Ta'ala har aib se paak hai aur main shirk karne walou mein se nahi hu."[Surah Yousuf 12/108]

  Hazrat Abdullah Bin Abbas (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke Rasoolullah ﷺ ney hazrat Mu'aaz (Radhi Allahu Anhu) ko yaman rawana karte waqat farmaya:

  "Tum ahle kitaab ki ek qaoum ke paas jaa rahe ho, tum inhen sab se pehle kalime "La'ilaha'illallah" ki gawahi ki dawat deyna, ek aur riwayath mein hai ke "tum inhen sab se pehle Allah Ta'ala ki wahdaniyath (tawheed) ki dawat deyna" bas aagar wo aap ki ye baat maan jaye tou inhen batana ke Allah Ta'ala ney in par din aur raat mein panch namaze farz ki hai. Bas aagar wo tumhari ye baat bhi maan jaye tou phir inhe batana ke Allah Ta'ala ney in par zakaat farz ki hai, jo inke ashaab sarwat (daulat mand) se usool kar ke inke fuqarah wa gurba mein taqeem kardi jayegee. Bas aagar wo tumhari ye baat bhi maan jaye tou inke umdah aur kheemti maal leyne se ahtiyaat karna aur mazloom ki bad dua se bachna kuy ke iske aur Allah Ta'ala ke darmiyaan koi hijaab nahi."[Aqrajahu Fee Saheeheen, Bukhari Wa Muslim]

  Hazrat Sahal Bin Saad (Radhi Allahu Anhu) se marwi ek aur hadees mein hai ke khaibar ke din Rasool Allah ﷺ ney farmaya:

  "Kal main ek aise shaksh ko parcham duga jo Allah Ta'ala se aur uske Rasool (ﷺ) se muhabbat rakhta hai aur Allah Ta'ala aur uska Rasool (ﷺ) esse muhabbat rakhte hai, is ke hataou Allah Ta'ala fateh deyga.

  Chunanche Sahaba (Radhi Allahu Anhum) qiyaas aaraiya karte rahe ke parcham kise diya jaa sakta hai? Subha huwi tou Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) Rasoolullah ﷺ ki khidmat mein pohouch gaye, aur har ek ki yehi khawish aur umeed thi ke parcham esse hi milega.

  Aap ﷺ ney dariyaaf farmaya "Ali bin Abi Talib (Radhi Allahu Anhu) kahan hai?" Bataya gaya inki annkh dukhti hai, Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ney hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) ko bula bhijaya tou Rasoolullah ﷺ ney in ki aankh mein luaab-e-mubarak dala aur dua farmayee. Chunanche hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) (mukammal taur par) yu tand'rust hogaye ke goya inhen kuch bhi takleef na thi. Aap ﷺ ney parcham hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) ko thama diya aur farmaya:

  "Itmenaan se (aabhi) rawana ho jaou aur khaibar ke maidaan mein pouhach jaou, phir sab se pehle inhen Islam qubool karne ki dawat deyna aur Allah Ta'ala ke jo huqooq in par aaid hote hai, inhen batana. Allah Ta'ala ki qasam! Aagar Allah Ta'ala tumhari badaulat ek aadmi ko bhi hidayath dey dey tou wo tumhare liye ye (sa'aadad intehayee kheemti) surq ountaou se kahin behtar hai."[Muttafaq Aaleh, Bukhari Wa Muslim]

  Masail:

  1. Nabi ﷺ ke mutabiyeen ka tarika kaar ye hai ke (wo kudh hidayath par aajane ke baad) dusraou ko bhi Allah Ta'ala ki taraf bulate hai.

  2. Is baab mein aqlaas-e-niyath ki targheeb hai, kuy ke aksar lougo ka haal ye hai ke wo "dawat illal haq" lekar utthay bhi tou (wo ismein muqlis nahi hote balke) wo lougo ko bil umoom apni zaat ki taraf bulate hai.

  3. Dawat ke kamo mein basirat se kaam leyna farz hai.

  4. Husn-e-Tawheed ye hai ke Allah Ta'ala ko har aib se paak maana jaye.

  5. Shirk ki ek kahrabi ye hai ke ye Allah Ta'ala ke liye gali aur uski zaat mein aib aur naqs hai.

  6. Is baab ka ek aaham tareen masala ye hai ke musalmaan ko ahle shirk se door kar deyna chahiye, taake kahin aisa na ho ke wo shirk na karne ke bawajood inke sathi ban jaaye.

  7. Jumla wajibaat-e-deen mein se sab se pehle wajib masla Tawheed hai.

  8. Bashumool namaz tamaam umoor-e-deen se qabl Tawheed se tableeg ka aagaaz karna chahiye.

  9. "Rasool Allah ﷺ ke farmaan "Tum inhen sab se pehle Allah Ta'ala ki wahdaniyath (tawheed) ki dawat deynn" Aur kalma "La'ilaha'illallah" shahadat wa gawahi ka mane wa mafhoom ek hai.

  10. Kuch loug ahle kitaab hone ke bawajood kitaab (yane Tawheed) se kama haqqahu baqabar nahi hote, ya janne ke bawajood is par aamal paira nahi hote.

  11. Deen ki taleem tadreejan deyni chahiye.

  12. Sab se pehle aahem tareen baad aaza badraij ahmiyath wale masail bayaan karna chahiye.

  13. Is mein zakaat ke musraf ka bhi bayaan hai.

  14. Muallim ko chahiye ke wo muta'allim ke shubhaat ko bhi door karen.

  15. Zakaat mein oumda aur kheemti maal leyna mana hai.

  16. Mazloom ki bad dua se bachna chahiye.

  17. Mazloom ki aah aur bad dua aur Allah Ta'ala ke darmiyaan koi hijaab nahi.

  18. Syed ul Mursaleen hazrat Muhammadur Rasool Allah ﷺ aur hazraat awliya Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ko jin mashakatau, bhook aur takhleeq ka saamna karna padha, wo tamaam dalail-e-tawheed mein se hai.

  19. Nabi ﷺ ka irshaad hai ke "kal main ye parcham aise shaksh ko duga...." Aap ﷺ aalamat-e-nabuwat mein se hai.

  20. Aap ﷺ ka hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) ke aankh mein luaab daalna (aur inka fauran sehat yaab ho jaana bhi) aalamat-e-nabuwat mein se hai.

  21. Is waqai se hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) ki fazilat bhi baaya hoti hai.

  22. Is waqai se Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ki azmat aur fazilat bhi wazeh hai ke wo saari raat ye sochte rahe ke ye parcaham kis khushnaseeb ko milne wala hai aur is khayaal mein wo fateh ki basharat bhi bhool gaye.

  23. Esse "emaan bil qadr" bhi sabit hota hai ke parcham aise shakhs ko mil gaya jisne is ke liye koi koshis ya khawish nahi ki aur koshis karne wale is ke husool se mehroom rahe.

  24. Hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) se Nabi ﷺ ke farmaan (ke itmenaan se rawana ho jaoau) mein aadaab (jung) ki taleem hai.

  25. Esse ye bhi pata chala ke jung se paishtar dawate Islam deyni chahiye.

  26. Lougo se awwaleen khitaab ho, ya qabl aaza dawat aur jung ho chuki ho, har do awkhaat mein qabl az jung dawat-e-islam mashroo hai.

  27. Nabi ﷺ ke mandarj zail irshaad ke "in par Allah Ta'ala ke huqooq hai wo inhe batana" se maloom huwa ke islam ki dawat hikmat wa daanayee ke sath paish karni chahiye.

  28. Musalmaan ho kar islam mein (muqarrar karda) huqooq Allah se rawshanaas hona chahiye.

  29. Maloom huwa ke jis shaksh ke hatoau ek bhi shaksh hidayath paa jaye, is ke liye bada sawaab aur badi azmat hai.

  30. Esse fatawa par qasam uthaney ka jawaaz bhi sabit hota hai.

  [BAAB 6] TAWHEED KI TAFSEER AUR KALIMA "LA'ILAHA'ILLALLAH" KI GAWAHI KA MATLAB:

  Allah Ta'ala ney farmaya:

  "Ye loug (Allah Ta'ala ke ilawa) jin ko pukaarte hai, wo kudh apne Rab ka taqarrub hasil karne ka wasila (zariya) talash karte rehte hai ke kun uske khareeb tar ho aur wo uski Rehmat ke umeedwar aur uske Aazab se qaif rehte hai, beshak tere Rab ka aazaab darne ki cheez hai." [Surah Al Isra 17/57]

  Aur irshaad hai:

  "Aur (is waqat ko yaad karo) jab Ibraheem (Aalaihis Salaam) ney apne baap aur apni qaoum se (saaf saaf) keh diya thaye ke tum (Allah Ta'ala ke siwa) jinki bandagi karte ho (mera inse koi taluq nahi) main inse bezaar hu. Han (main sirf esse maanta hu) jisne mujhe paida kiya aur wahi meri rehnumayee karega aur yehi baat apni aulaad mein peechey chohod gaye, taake wo (Allah ki taraf) ruju karen." [Surah Al Zuqruf 43/66,67]

  Neez farmaya: "Inhune Allah Ta'ala ko chohod kar apne ulama aur buzrugo ko apna rab bana liya." [Surah Tawba 9/31]

  Aur farmaya:

  "Aur kuch loug aise hai jo gairullah ko (uska) shareek aur humsar tehrate hai. (Aur) unse Allah ki si muhabbat karte hai aur emaan wale (sab se) badh kar Allah Ta'ala se muhabbat karte hai." [Surah Al Baqrah 2/165]

  Aur Nabi ﷺ ney ek dafa farmaya:

  "Jis shaksh ney kalma "La'ilaha'illallah" ka iqrar kar liya aur Allah Ta'ala ke siwa jinki ibadat ki jaati hai, inka inkaar kiya tou iska maal aur khoon mehfooz hogaya aur iska hisaab (yane baqi mamla) Allah Ta'ala ke supurd hai."[Sahih Muslim]

  Aainda abwaab is baat ki tashree hai...

  Masail:

  1. Is mein sab se aham masla tawheed aur kalma "La'ilaha'illallah" ki tafseer hai, jise mutaid aayaat wa aahadees se bayaan kar diya gaya hai.

  2. Dalail-e-Tawheed mein sab se pehli aayat Surah Al Isra (bani israil) ki hai, jisme in mushrikeen ki tardeed hai jo masaib aur mushkilaat mein Allah Ta'ala ko chohod kar saleheen wa buzrugaan ko pukaarte hai, is Aayat mein saaf saaf bayaan hai ke Allah Ta'ala ko chohod kar dusraou ko pukaarna hi shirk-e-akbar hai..

  3. In dalail-e-tawheed mein se ek daleel surah baraat (at tawba) ki aayat hai, jisme Allah Ta'ala ney wazeh andaaz mein farmaya hai ke ahle kitaab ney Allah Ta'ala ko chohod kar apne ulama aur buzrugo ko rab bana rakha tha, jab ke inhen sirf aur sirf ek ilaha ki ibadat ka hukum diya gaya tha, halanke is aayat ki wazeh tafseer jis mein koi ahskaal ya ibhaam nahi, ye hai ke ahle kitaab apne ulama aur buzrogo ko (musibat aur mushkil) mein pukaarte nahi thaye, balki amal-e-masiyat mein inki aata'at karte thaye.

  4. Ibraheem (Aalaihis Salaam) ki is baat ka taskira hai, jo inhune kuffar se kahin thi "ke main tumhare mabodo se bezaar hu aur la taluq ho, han (mera taluq sirf esse hai jisne mijhe paida kiya hai) aur is tarha hazrat Ibraheem (Aalaihis Salaam) ney kuffaar ke mabodaan-e-batil se Apne Rab ko mustasna kiya.

  Allah Ta'ala ney bayaan farmaya ke kuffar se is tarha baraat wa bezaari aur Allah Ta'ala ki muwalat wa muhabbat hi kalima "La'ilaha'illallah" ki tafseer hai, chunanche farmaya: "aur Ibraheem (Aalaihis Salaam) yehi paighaam apne peechey apni qaoum mein chohod gaye, taake wo (uski ki taraf) ruju karen"

  5. In dalail mein se ek daleel surah baqrah ki wo aayat hai jo Allah Ta'ala ney kafiro ke mutaliq bayaan farmayee hai ke wo jahannum ki aag se nikalne wale nahi hai, aur inke bareme farmaya ke wo apne shariko se yu muhabbat karte hai, jaise Allah Ta'ala se honi chahiye, esse maloom hota hai ke kuffaar ko bhi Allah Ta'ala se badi muhabbat thi, magar inki ye muhabbat inhne musraf ba islam na kar saki. Zara gaour karen.......... ke jab Allah Ta'ala se aur gairullah se muhabbat karne walo ko musalmaan shumaar nahi kiya gaya tou Allah Ta'ala se badh kar shareeko se muhabbat karne walo, ya Allah Ta'ala ko chohod kar sirf gairullah se muhabbat karne walo ko kya haal hoga.

  6. In dalail mein se ek daleel Nabi ﷺ ka farmaan-e-zeshaan bhi hai jis shaksh ney kalima "La'ilaha'illallah" ka iqrar aur mabodan-e-batil ka inkaar kiya iska maal aur khoon (jaan) mehfooz ho gaya aur iska hisaab (yane baqi mamla) Allah Ta'ala ke supurd hai.Ye irshaad-e-mubarak badi dalail mein se ek hai jo kalima "La'ilaha'illallah" ke mani wa mafhoom ko (sahih taur par) wazeh karte hai ke is kalme ko mehaz zubaan se aada kar leyne se maal wa jaan ko aaman wa tahafuz nahi mil jaata, yane is kalme ko mehaz padh leyne se, ya iske mane aur alfaaz ko jaan leyne, ya iske mehaz iqrar se aman nahi mil jaati aur na "Allah Wahid Lashareeka Lahu" ko mehaz pukaarne se aman wa tahafuz hasil hota hai, balke is ke sath sath jab tak mabodan-e-batil ka kufr wa inkaar na kiya jaye, aman nahi mil sakti. Yaad rahe ke.............. Agar kisi ney in baataou mein se kisi mein bhi zara shak ya tawaqquf kiya tou iski jaan aur maal ko tahafuz wa amaan hasil nahi ho sakega... Ye masla kis qadar aham aur azeem hai aur kis qadar wazeh hai... Aur muqalifeen ke khilaaf kitni badi qatai daleel hai...

  [BAAB 7] RAFA-E-BALAH AUR DIFA-E-MASAIB KE LIYEN CHALLEY AUR DHAGE WAGAIRA PEHANNA SHIRK HAI:

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "(Aye Muhammad ﷺ) in se keh dijiye! Tumhara kya khayaal hai ke agar Allah Ta'ala mujhe koi zarar pohchana chahe tou kya Allah Ta'ala ke siwa jinhe tum pukaarte ho, is zarar ho hata sakte hai? ya Allah mujpar meharbani karna chahe, tou kya uski rahmat ko rok sakte hai? Aap kehde ke mujhe tou Allah Ta'ala hi kafi hai, bharosa karne wale is par bharosa karte hai."[Surah Al Zumar 39/38]

  Hazrat Imran Bin Husain (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke Nabi ﷺ ney ek aadmi ke hath mein pital ka challa dekha tou farmaya:

  "Ye kya hai? Isne kahan ke ye wahanah hai (ek marz) ki wajhe se pehna huwa hai. Aap ﷺ ney farmaya: "esse uttaar do" ye (tumhe koi faida nahi pohcha sakta balke) tumhari kamzori mein mazeed izafa kardega. Is challey ko pehne huwe aagar tumhe maout aagayee tou tum kabhi nijaat na paa sakogen." [Rawahu Ahmed]

  Wahanah Imam Ibne Al Aseer Al Jazari (Rahimahullah) farmate hai ke wahanah ek aisi bimari hai kandhe ya pure bazu ki rag pho'ol jaati hai, takleef se nijaat ke liye dum bhi karte hai, baaz ahle ilm ka qaoul hai ke kohni aur khande ke darmiyani hisse mein baaz awqaat takleef ho jaya karti hai, ye takleef mardao ko hoti hai, auratou ko nahi.

  Nabi ﷺ ney is shaksh ko wo challe pehanne se is liye mana kiya tha ke is ney wo challe is marz se nijaat ke liye pehna tha wo challa isse mehfooz rakkhega, halanke challey ka bimari se koi wasta ya taluq nahi. (Urdu Mutarjim)

  Hazrat Uqbah bin Amir (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke Allah ke Rasool ﷺ ney farmaya:

  "Jis shaksh ney (bimari se tahafuz ki niyath se) taweez latkaya, Allah Ta'ala is ki muraad puree na karen aur jisne seep baandha, Allah Ta'ala isse bhi araam na dey."[Musnad Ahmed]

  Ek aur riwayath mein hai:

  "Jisne (bimari se tahafuz ki niyath se) taweez latkaya, usne is (Allah Ta'ala) ke sath shirk kiya."

  Tamimah: mazkoor bila hadees mein "Tamimah" aur "Wada'a" ki mazammat wird huwi hai, koi cheez wo lohe ki ho ya pital ko, seep ho ya mankah, ya dhaga, esse gale mein daalna, kalai ya bazu, ougli ya paou par padhna, is niyath se ke is ki wajhe se aaraam aa jayega, sakht mamnoon hai, balke shirk hai.

  Ibne Abi Hatim ney hazrat Huzaifa (Radhi Allahu Anhu) ke mutaliq bayaan kiya hai ke inhune ek shaksh ke hath mein buqaar ke sabab dhaga baandha huwa dekha tou inhune esse kaat daala aur ye aayat tilawat farmayee:

  "Aur inme se aksar loug Allah Ta'ala par emaan laaney ke bawajood bhi mushrik hai." [Surah Yousuf 12/106][Rawahu Ibne Abi Hatim Fee Tafseer]

  Arab loug bachcho ko nazar-e-bad se door rakhne ke liye in ke gale mein kaudiya bandhte thaye, Islam ney is amal ko batil aur fuzool qarar diya, hazrat Ibne Umar (Radhi Allahu Anhu) ka farmaan hai:

  "Agar main tameema daal lou tou phir mujhe iske baad kisi bhi gunha ki parwa nahi."

  Matlab ye ke ye sab se bada gunha hai aur baqi isse peechey hai.

  Nabi ﷺ ney irshaad farmaya: "Jo shaksh (nazre bad aur bimari se tahaffuz ke liye) koi cheez pandhe ya latkaye tou Allah Ta'ala isse araam na dey."

  Aap ﷺ ney ye shadeed andaza-e-taqatib is liye aqtiyaar farmaya ke arbo ka aaqidah thaye ke ye dawa aur shifa hai aur wo loug in chizo ko mehaz bandh leyna kafi samahjte aur aiteqaad rakhte thaye ke ye Allah Ta'ala ki taqdeer aur faisle ko rok leygee aur wo inhe dafa al'bala samahjte thaye. Is liye Aap ﷺ ney in umoor se sakhti se mana farmaya aur isse shirk qarar diya.

  Imam Abdul Azeem Munzari Rahimahullah raqam taraz hai ke:

  Tamimah: Chamde ke tukde ko kehte hai jis par koi cheez likkhi ho, arab loug is qism chizo ko istemaal karte thaye taake inke zariye aafaat wa masaib se difa ho, ye sara sar jahalat wa zalalat ki baat hai, kuy ke Allah Ta'ala ke siwa koi na tou takleef ko door kar sakta hai aur na rok sakta hai.

  Wadaa: Mazkoor bila Aahadees mein se ek hadees mein "Wadaa" "ودعہ" ka lafz aaya hai, Abu Al Sadaat Ibne Al Aseer Al Jazari Rahimahullah farmate hai ke ye samandar se nikalne wali safeed rang ki ek cheez hoti hai, wo loug isse nazre bad se bachao ke liye gale mein latkate thaye, is liye Nabi ﷺ ney is par napasandeedgi aur karahat ka izhar farmaya aur esse mana farmaya. Urdu mein "wadaa" ko seep gohngeh kahan jaata hai.

  Hummare yahan bhi baaz bimariyo ki surat mein loug is ka sahih ilaj karne ke bajaye dhage par ghaant laga kar bandh leyte hai. Ya choti choti lakdiyu ka haar sa bana kar gale mein latka leyte hai. Baaz suratou mein naak ya kaan mein suraaq kar ke koi cheez daal leyte hai. Bas, Tark, Car, Makaan, wagaira par siya kapda lehra deyte hai ya purana juta latka deyte hai. Ya siya handiya oulat kar rakh deyte hai, wagaira wagaira ye sab kaam mandarj bila aahdess ki raoushni mein mana aur shirk hai, inse bachna chahiye. (Urdu Mutarjim)

  Masail:

  1. (Bimari se tahaffuz ki niyath se) Challa, Dhaga ya door wagaira bandhna sakth mana hai.

  2. Is hadees se maloom shuda is bayaan se ke aagar Sahabi bhi is niyath se koi cheez bandhe ye latkaye aur is haal mein mar jaye tou wo bhi kabhi falah nahi paa sakta, Sahaba ki is thoos baat ke liye shahid maujood hai aur wo ye ke "Shirk-e-Asgar Akbar Al Kabair hai"

  3. Jahalat ke sabab bhi in chizo ke murtakib ko mazoor nahi samjha jayega.

  4. Ye cheez duniya mein bhi mufeed nahi balke muzir hai kuy ki Aap ﷺ ka farmaan hai: "ye teri bimari ko badhane ke siwa kuch na karega"

  5. Aisi chizo ko istemaal karne wale ko sakhti se rokna chahiye.

  6. Esse bata ke wazahat maloom huwi ke jisne koi cheez latkayee isse iske supurd kardiya jaata hai.

  7. Jisne koi taweez latkaya isne shirk kiya.

  8. Buqaar ki wajhe se dhaga bandhna shirk hai.

  9. Hazrat Huzaifa (Radhi Allahu Anhu) ka is mauqe par is Aayat ki tilawat karna, is baat ki daleel hai ke Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) Shirk-e-Akbar ki Aayat se Shirk-e-Asgar par bhi istedaal kiya karte thaye jaise ke Surah Baqrah ki Aayat ki tafseer mein hazrat Ibne Abbas (Radhi Allahu Anhu) ney zikar kiya hai.

  10. Nazre Bad se bachcho ke liye seep bandhna shirk hai.

  11. (Bimariyo se tahaffuz ke liye) taweez latkana aur seep wagaira daalne wale ke liye bad dua ki jaa sakti hai ke Allah Ta'ala is ki muraad puree na karen aur esse araam na dey.

  [BAAB 8] DAMO AUR TAWEEZO KA BAYAAN:

  Sahih Bukhari wa Sahih Muslim mein hazrat Abu Basheer Ansaari (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke wo Nabi ﷺ ke sath safar mein thaye, Aap ﷺ ney ek qasid ko (ealaan karne ke liye) behja ke "Kisi ount ki gardan mein tant wagiara se latkayee cheez na rehne di jaye, agar ho tou kaat di jaye."

  Daur-e-Jahiliyath mein rasam thi ke agar kamaan ki tant puranee ho jati tou esse tabdeel kar leyte aur puranee tant ko chaopayo ke gale mein daal deyte, inka khayaal tha ke esse janwar nazre bad se mehfooz rehta hai. (Urdu Mutarjim)

  Aur hazrat Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke maine Rasool Allah ﷺ ko farmate huwe suna ke:

  "Jhaad phoonk (nazre bad wagiara se tahaffuz ke liye) taweez gan'dah (bandhna aur muhabbat ke liye kiye jane wale aamaal) jadu sab shirk hai."[Rawahu Ahmed wa Abu Dawood]

  Mulahizah: ye ek tafseeli waqiya ke ek hissa hai, pura waqiya Imam Abu Dawood (Rahimahullah) ney naqal farmaya hai, hazrat Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) ki zuja-e-muhtarma Zainab (Radhi Allahu Anha) ka bayaan hai ke mere shuhar Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) ney meri gardan mein ek dhaga dekha tou puchaa ye kya hai ? maine kahan "ye dum kiya gaya dhaga mujhe diya gaya hai"tou Ibne Masood (Radhi Allahu Anhu) ney wo dhaga kaat dala aur farmaya: "Aye Abdullah ke ahl-o-ayaal ! tum is shirk se beniyaaz ho,kuy ke maine Rasool Allah ﷺ ko farmate huwe suna ke, "ye jhaad phoonk, nazre bad se tahaffuz ke liye muqtalif chize bandhna ya latkana aur muhabbat ke taweez sab shirk hai"maine (Zainab (Radhi Allahu Anha) ne) kahan: "meri ankh mein chuban thi main falah yahodi ke paas dum karwane jaati thi, iske dum se mujhe aaraam aajata tha" tou Ibne Masood (Radhi Allahu Anhu) ney kahan: "ye shitani harkat hai, wo apne hath se chubhota tha jab dum kiya jaata tou wo hath rok leyta, is takleef ke dauraan tumhare liye itna kafi tha ke tum wo dua padh leyti, jo Rasool-e-Akram ﷺ padha karte thaye, Aap ﷺ ye dua padha karte thaye:

  "Aye insano ke Rab! bimari ko door kar aur shifa dey_ tu hi shifa deyne wala hai_ teri shifa ke siwa koi shifa nahi aisi shifa (dey) ko kisi bimari ko nahi chohodti."

  Is hadees mein darj zail teen alfaaz warid huwe hai Tamaim, Ruqai, Tawilah.

  At'Tamaim: ye lafz tamimah ki jama hai, isse muraad har wo cheez hai jo nazre bad se tahaffuz ke liye bachcho ke gale mein bandhe latkaye ya dali jaye. qurani tawizaat ko baaz ahle ilm ney jaiz aur baaz ney na'jaiz qarar diya, na'jaiz kehne walo mein se ek hazrat Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) bhi hai.

  Ar'Ruqaiya: ye ruqiya ki jamah hai, inhe Al Al'Azaim bhi kahan jata hai, ruqiya dum aur jhaad phoonk ko kehte hai, agar che hadees mein dum ko shirk kahan gaya hai, lekin dalail se sabit hai ke jo dum shirkiya kalimaat par mushtamil na ho, iski ijazat hai, aur ruqsat hai.

  At'Tiwalah: ye ek aisa amal hai, jis ke zariye arbo ke khayaal mein khawind aur biwi ke mabain ulfat paida hoti hai.

  aur hazrat Abdullah bin Makeem (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke Rasoolullah ﷺ ney farmya:

  "Jis shaksh ney koi cheez latkayee tou esse iske hawale kardiya jata hai." [Musnad Ahmed wa Sunan Tirmizi]

  aur imam Ahmed Ruwaifee (Radhi Allahu Anhu) se riwayath karte hai ke mujhe Rasoolullah ﷺ ney farmaya:

  "Aye Ruwaifee ! shayad tum muddat tak zinda raho, lehaza lougo ko bata deyna ke jo shaksh dadhi ko girah lagaye, ya tant gale mein daale, ya chowpaye ke gobar ya haddi se istanjah karen, tou Muhammad (ﷺ) esse bezaar aur lataluq hai." [Rawahu Ahmed wa Abu Dawood]

  Sayeed bin Jubair (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke:

  "Jo shaksh kisi ke gale se taweez ko kaat dale tou esse ek gulaam aazaad karne ke barabar swaab milega."[Rawahu Wakayee]

  aur Wakayee Rahimahullah Ibraheem Naqai Rahimahullah se riwayath karte hai ke:

  "(Loug yane Ashaab-e-Ibne Masood Radhi Allahu Anhu) qurani aur gair'qurani har qisam ke tawizaat ko na pasand kartey thaye."

  Masail:

  1. Ruqiya aur Tamimah ki tafseer.

  2. Tiwalah ki tafseer.

  3. Ruqiya Tamimah aur Tiwalah bila istisna teeno shirk hai.

  4. Nazre bad aur Zehrile janwar ke kaatne ka gair shirkia dum mamnon nahi.

  5. Quraani aayat ke tamimah (taweez) ke bareme ahle ilm ke mabyaan aqtilaaf hai ke ye shirk hai ya nahi ?

  6. Nazre bad se tahaffuz ki khatir janwaro ke gale tant bandhna shirk hai.

  7. Is mein tant bandhne walo ke shadeed wayeed warid huwi hai.

  8. Esse kisi ke gale mein bandhe huwe taweez ko kaat phenkne ka sawaab aur fazilat maloom hoti hai.

  9. Ibraheem Naqai Rahimahullah ki baat ahle ilm ke mazkoorah bila aqtilaaf manafi nahi, kuy ke inke kalaam se hazrat Abdullah bin Masood (Radhi Allahu Anhu) ke shagird muraad hai.

  [BAAB 9] KISI DARAKHT YA PATTHAR KO MUTABARRIK SAMAHJNA:

  Irshaad-e-Ilahi Hai:

  "Bhala Tumne (kabhi) "laat" aur "uzzah" aur teesri (devi) "manaat" ke bareme bhi gaour kiya hai."? [Surah Najam Aayat 19, 20]

  Hazrat Abu Waqdal'Laisi (Radhi Allahu Anhu) ka bayaan hai ke gazwa-e-haneen ke mauqe par hum Rasoolullah ﷺ ke humrah jaa rahe thaye aur hum naye naye musalmaa huwe thaye. (raaste mein) ek mushrikeen ki ek bairi thi, wo (azmat aur barkat ke khayaal se) us ke paas aakar baithe rehte thaye, aur (barkat ke liye) apne hatiyaar bhi is par latkaya karte thaye, is ka naam "zaat anwaat" tha, chalte chalte hummara guzaar ek bairi ke paas se huwa tou humne kahan: Ya Rasoolullah ﷺ ! Jaise in mushrikeen ka zaat anwaat hai, Aap ﷺ hummare liye bhi ek "zaat anwaat" muqarrar farma dey. Rasoolullah ﷺ ney farmaya:

  "Allahu Akbar, ye hi tou (gumrahi aur sabiqa qaoumo ke) raaste hai is Zaat ki khasam jis ke hath mein meri jaan hai! Tumne wahi baat kahin jo banu israeel ney Musa Aalahis'Salaam se kahin thi ke Aye Musa (Aalaihis Salaam)! Jaise inke mabood hai hummare liye bhi aisa hi ek mabood muqarrar kardey, Musa Aalahis'Salaam ney faramaya: "Tum tou bade nadaan ho" phir Aap ﷺ ney farmaya: "Tum bhi pehli ummatou ke tariqe par chalogen." (is hadees ko Imam Tirmizi ney riwayath kiya hai aur sahih kahan hai)

  [Masail]

  1. Surah Najam ki Aayat ki tafseer hai.

  2. Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ke zaat anwaat muqarrar karne ke mutalbe ki sahih tawajjiah (ke wo zaat anwaat sirf tabarruk ki khatir muqarrar karna chahate thaye in ka esse mabood banana maqsood na tha)

  3. Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ney apni is khawish ka izhar kiya tha, esse aamali jama nahi pehnaya tha.

  4. Esse Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ka maqsad wa irada mehaz taqrub-e-ilahi ka husool tha. Kuy ke inka gumaan tha ke Allah Ta'ala esse pasand farmata hai.

  5. Jab Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) par shirk ki ye qisam maqfi rahi tou dusre aam lougo ka esse nabald rehna ziyada khareen-e-qiyaas hai.

  6. (Aamaal-e-Saleh ke badle) Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ko jo nekiya aur baqshis ke wade aata kiye gaye hai, wo doosrou ko hasil nahi ho skate.

  7. Rasoolullah ﷺ ney is bareme Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ko mazoor aur bekasoor nahi samjha, balke Aap ney in ke baye alfaaz tardeed farmayee ke "yehi tou gumrahi hai (pehli qaoumo) ke raaste hai tum bhi pehle lougo ke tariqo par chalogen" aur Aap ﷺ ney teen tarha se is ki mazammat farmayee.

  8. Sab se aaham baat jo asal maqsood hai wo Nabi ﷺ ke Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ke liye ye hai ke "tumhara mutalba aur farmaish bhi bani israeel ke mutalbe wa farmaish jaisi hai" inhune kahan tha ke "Aye Musa (Aalaihis Salaam)! Hummare liye bhi ek mabood banaou" so tumne bhi aisa hi mutalba kiya.

  9. Is qisam ke maqamaat ko muqaddas aur mutabarik na samahjna, tawheed aur La'ilaha Illallah ki muraad hai ye ek intehayee daqeeq aur poshida baat hai yehi wajhe hai ke Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) bhi is ka inkaar na kar sake.

  10. Aap ﷺ ney fatwe par khasam utthayee, jab ke bila maslihat wa maqsad khasam utthana Rasoolullah ﷺ ki aadat-e-mubaraka na thi.

  11. Chuke Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ko is mutable aur farmaish ki wajhe se murtid nahi samjha gaya, esse maloom huwa ke shirk bada bhi hota hai chota bhi.

  12) Abu Qatadah (Radhi Allahu Anhu) ka ye kehna ke hum aabhi naye naye musalmaan huwe thaye, esse pata chalta hai ke dusren Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ko is baat ka ilm tha ke aisa karna durust nahi.

  13. Esse izhar-e-taajjub ke mauqe par."Allahu Akbar." kehne ka jawaaz bhi milta hai neez is smein in lougo ki tardeed hai jo esse makroo samahjte hai.

  14. Shirk wa bidat ke tamaam zaraye ka sad baab karna chahiye.

  15. Is mein ahle jahhiliyath ki mushabihat se mana kiya gaya hai.

  16. Is mein dauran-e-taleem (kisi maslihat ki buniyaad par ustaad ka shagird par) naraaz hona sabit hai.

  17. Nabi ﷺ ney "Ye hi tou (gumrahi aur sabiqa qaoumo ke) raaste hai" farma kar umomi usool bayaan kar diya.

  18. Aap ﷺ ki ye khabar bhi aalamat-e-nabuwat mein se hai ke Aap ﷺ ki peshangoyi ke mutabiq ab is tarha ho raha hai.

  19. Allah Ta'ala ney Quran-e-Kareem mein jin bataou par yahood wa nasara ki mazammat farmayee, wo darasal humme tanbih hai (take hum in se bache)

  20. Ahle ilm ke yahan ye usool tai hai ke ibadat ki buniyaad hukum aur amar par hai (apni marzi ya khawish se ibadat muqarrar nahi ki jaa sakti) esse khabar ke sawalou par tanbih hoti hai ke khabar mein pehla suwaal ye hoga "Tera Rab Kaun Hai"? Ye wazeh hai albatta dusra suwaal" Tera Nabi Kaun Hai"? Is ka talauq umoor-e-gaibiyah se hai aur teesra suwaal "Tera Deeen Kya Hai" is par Aayat "hummar liyen bhi ek mabood aisa hee muqarrar kar dijinyen" [Surah Aaraaf Aayat 138] dalalat karti hai.

  21. Ahle kitaab ke taur tarike bhi is tarha mazmoom hai, jaise mushrikeen ka mazhab aur in ke taur atwaar hai.

  22. Jo shaksh batil se haq ki taraf aata hai, is ke dil mein qadeem ibadat, aaqaid aur tasawwuraat ka kuch na kuch aasar baqi reh jaata hai, jaise ke Abu Waqd (Radhi Allahu Anhu) ney kahan: yane aabhi mazi khareeb hai hummare kufr se taluq raha hai aur hum naye naye musalmaan huwe hai.

  [BAAB 10] GAIRULLAH KE LIYEN ZABAH KARNE KA HUKUM:

  Irshaad-e-Ilahi Hai:

  "Keh dijiye ke meri namaz, meri qurbani, meri zindagi aur meri maouth sab Rabbul'Aalameen ke liye hai, jis ka koi shareek nahi aur mujhe is baat ka hukum diya gaya hai aur main sab se awwal farmabardaar ho." [Surah Al An'aam 162, 163]

  Neez farmaya:

  "Bas tum apne Rab hi ke liye namaz padho aur qurbani dou." [Surah Al Kausar Aayat 2]

  Hazrat Ali (Radhi Allahu Anhu) farmate hai ke Rasoolullah ﷺ ney mujhe chaar baate batlayee:

  "Jo shaksh Gairullah ke liye jaanwar zabah karen, is par Allah Ta'ala ki lanat hai_ Jo shaksh apne walidain par lanat karen, is par Allah Ta'ala ki lanat hai_ Jo shaksh kisi bidati (mujrim) ko panha dey, is par Allah Ta'ala ki lanat hai_ Jo shaksh hudood-e-zameen ke nashanaat ko badle, is par (bhi) Allah Ta'ala ki lanat hai." [Rawahu Muslim]

  Tariq Bin Shihaab (Radhi Allahu Anhu) riwayath karte hai ke Rasoolullah ﷺ ney farmaya:

  "Ek shaksh makkhi ki wajhe se Jannat mein chala gaya aur ek shaksh makkhi ki wajhe se jahannum jaa paouhcha" Sahaba Akraam (Radhi Allahu Anhum) ney arz kiya! Ya Rasoolullah ﷺ! Wo kaise? Aap ﷺ ney farmaya: "Do aadmiyo ka guzar ek qaoum par huwa, jis ka ek butt tha. Kisi ko wahan se chadawa chadhaye bagair guzarne ki ijazat na thi. (is) qaoum ke lougo ney in mein se ek ko kahan, chadhawa chadhaou. Is ney kahan: chadhawe ke liye mere paas koi cheez nahi. Inhune kahan: tumhe ye kaam karna zaroor hoga, qawah ek makkhi hi chadhaou. Is shaksh ney ek makkhi ka chadhawa chadha diya. Chunanche inhune is ka raasta chohod diya. Aur wo is makkhi ke sabab jahannum mein jaa paouhcha. In lougo ney dusre se kahan: tum bhi koi chadhawa chadhaou, tou is ney kahan: main tou Allah Ta'ala siwa kisi ke waste koi chadhawa nahi chadha sakta. Inhune esse khatal kar diya aur wo "seedhe" Jannat mein jaa paouhcha."[Rawahu Ahmed Fee Kitaab Az'zahid]

  Masail:

  1. Aaya-e-Mubaraka "Meri namaz, meri qurbani" ki tafseer hai.

  2. Aaya-e-Mubaraka ke "Bas tum apne Rab hi ke liye namaz padho aur qurbani dou" ki tafseer hai.

  3. Rasoolullah ﷺ ney sab se pehle Gairullah ke naam par zubha karne wale shaksh par lanat farmayee hai.

  4. Apne walidain par lanat karne wala kudh lanati hai, esse ye baat maqooz hai ke agar tum kisi ke walidain ko lanat karogen tou wo tumhare walidain par lanat karega, is tarha tum kudh apne walidain par lanat ka sabab banogen.

  5. Jo shaksh kisi bidati (mujrim) ko panha dey, wo mal'oon hai. Bidati se muraad wo shaksh hai jo kisi aise jurm ka murtakib ho jis par Allah Ta'ala ki taraf se saza wajib ho. Aur wo esse bachne ke liye kisi ki panha dhoondde.

  6. Jo shaksh hudood-e-zameen ki aalamat badal daale, wo lanati hai. esse aise nashanaat muraad hai jo aap aur aap ke padoshi ki hudood-e-milkiyath ko muttayeen karte hai aur in nashanaat ko bdalne se padoshiyo ka haq maarna maqsood ho.

  7. Kisi muttayeen shaksh par umoomi taur par gunhagaar lougo par lanat karne mein farq hai.

  8. Ek makkhi ki wajhe se jahannum mein jaane ka qissa behat aazeem hai.

  9. Makkhi ka chadawa chadhane wala jahannum raseed hoga halanke aisa karne mein is ka maqsood qata'an shirk nahi tha balke is ney apni jaan bachane ke liye aisa kiya tha.

  10. Ahle emaan ke yahan shirk us qadar sangeen jurm hai ke is momin ney khatal hona gawara kar liya, lekin ahle sanam ka mutalba pura na kiya, halanke inhune esse sirf zahiri aamal karne ka mutalba kiya tha.

  11. In dono mein se shirk ka irtekaab kar ke jahannum mein jaane wala shaksh musalmaan tha. Agar wo kafir hota tou Aap ﷺ yu na farmate ke "wo ek makkhi ke sabab jahannum mein gaya"

  12. Is hadees mein ek dusri sahih hadees ki taid hai ke "Jannat aur jahannum tumhare is jhute ke tasme se bhi ziyada khareeb hai"

  13. Bashumul butt parast har ek ke nazdeek qalbi aamal sab se ziyada aaham aur maqsood aazeem hota hai.

  [BAAB 11] JAHAN GAIRULLAH KE NAAM PAR JAANWAR ZUBAH KIYA JAYEN WAHAN (ALLAH KE Na2am PAR BHI) ZUBAH KARNA JAIZ NAHI:

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Aap kabhi is (masjid zarar) mein (ibadat ke liyen) khadeh na hona, albatta wo masjid jis ki buniyaad shuru din se hi taqwa par rakkhi gayee hai, wo zyada mozoon hai ke Aap (ﷺ) is mein (ibadat ke liyen) khadeh ho_ is mein aise loug hai jo paak saaf rehne ko pasand kartey hai aur Allah Ta'ala ko bhi safayee aur pakeezgi aqtiyaar karne waley hi pasand hai." [Surah Tawba Aayat 108]

  Hazrat Sabit Bin Zaahak (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke: ek shaksh ney bawana maqaam par ek ount zubah karne ki nazar mani, chunanche is ney (is ke mutaliq) Nabi (ﷺ) se poucha tou Aap ney farmaya:

  Wahan jahiliyath ke buto mein se koi aisa but tha jis ki puja ki jaati rahi ho? Sahaba (Radhi Allahu Anhum) ney kahan nahi_ tou Aap (ﷺ) ney mazeed poucha "kya wahan koi mushrikeen ka mela laga tha"? Sahaba Radhi Allahu Anhum) ney kahan nahi_ tou Aap (ﷺ) ney irshaad farmaya: "tum apni nazar puree kar lo_ yaad rakkho jo nazr Allah Ke ki nafarmani ki ho esse pura karna durust nahi aur is tarha jis nazr ko pura karna insaan ki wusa'at mein na ho esse bhi pura karna zarori nahi." (Sunan Abi Dawood aur is ki sanad Bukahri aur Muslim ki shart ke mutabiq hai)

  Masail:

  1) Aaya mubaraka (Aap kabhi is (masjid zarar) mein (ibadat ke liyen) khadeh na hona) ki tafseer hai.

  2) Allah Ta'ala ki aata'at wa masiyat baaz awqaat zameen par bhi aasar andaaz hoti hai.

  3) Kisi mushkil masley ko samahjne ke liyen wazeh masla paish karna chahiyen, taake koi ashghaal baqi na rahen.

  4) Ba'waqt-e-zarorat, mufti sayel se tafseel aur wazahaten talab kar sakta hai.

  5) Esse ye bhi maloom huwa ke kisi khaas maqaam ko mannat aur nazr maaney ke liyen maqsoos karne mein koi qabahat nahi, ba'sharte is mein koi sharayee rukawat na ho.

  6) Jis maqaam par daur-e-jahiliyath mein koi (wasan) "but" raha ho, wahan nazr puree karna mana hai, qawah ab usse wahan se khatam kar diya gaya ho.

  7) Kisi aisi jagha bhi nazr puree nahi ki jaa sakti, jahan mushrikeen ka koi mela tha ya tehwaar manaya jaata raha ho, aagar che ab wo silsila band hi ho chuka ho.

  8) Aagar kisi ney mushrikeen ke but ya tehwaar waley maqaam ki nazr mani ho tou usse pura karna jaiz nahi, kuy ke ye nafarmani ki nazr hai, jo jaiz nahi.

  9) Esse ye bhi maloom huwa ke tehwaar mein bhi mushrikeen ki mushabeh se bachna chahiyen, aagar che mushrikeen ki mushabihat karna musalmano ka maqsood na ho.

  10) Allah ki nafarmani wali nazr batil hai.

  11) Jo aamar insaan ki wusa'at, taqat mein na ho is ki nazr manana bhi najaiz aur ghalat hai.

  [BAAB 12] GAIRULLAH KI NAZR WA NIYAAZ MANANA SHIRK HAI:

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Ye loug nazren puree kartey hai aur is din se ke jis ki sakhti phayel rahi hogee, khauf rakhte hai." [Surah Dahr/Insaan Aayat 7]

  neez irshad hai:

  "Aur tum (Allah Ta'ala ki rah mein) jo kuch bhi kharch karo ya jo bhi nazr mano Allah Ta'ala is ko jaanta hai." [Surah Baqarah Aayat 270]

  Hazrat Aisha (Radhi Allahu Anha) se riwayath hai ke Rasoolullah (ﷺ) ney farmaya:

  "Jo shaksh Allah Ta'ala ki ita'at ki nazr maney tou usse chahiyen ke Allah Ta'ala ki ita'at karen aur jo shaksh Allah Ta'ala ki nafarmani wa masiyat ki nazr maney tou wo Allah Ta'ala ki nafarmani na karen."

  Masail:

  1) Nazr puree karna wajib hai.

  2) Jab ye sabit ho chuka hai ke nazr Allah Ta'ala ki ibadat hai tou phir gairullah ke liyen manana aur saranjaam deyna shirk hai.

  3) Esse ye bhi sabit huwa ke jo nazr masiyat par mabni ho, esse pura karna jaiz nahi.

  [BAAB 13] GAIRULLAH KI PANAH LEYNA SHIRK HAI:

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Aur ye ke baaz loug jinnat ki panah pakda kartey hai tou (is tarha) in ki sarkashi aur badh gayee thi." [Suarh Jin Aayat 6]

  Hazrat Khawla binte Hakeem (Radhi Allahu Anha) kehti hai ke maine Rasoolullah (ﷺ) ko ye farmatey huwe suna ke:

  "Koi shaksh kisi jagha tehre aur ye dua padh ley"

  "Main Allah Ta'ala ki maqlooq ke shar se Allah Ta'ala ke mukammal kalimaat ki panah mangta hu"

  Tou is ke wahan se rawana hone tak esse koi cheez zarar na pouhcha sakeygee." [Rawahu Muslim]

  Masail:

  1) Suarh jin ki aayat ki tafseer (jis mein hai ke baaz loug jinno ki panah pakadtey thaye)

  2) Esse ye bhi sabit huwa ke gairullah ki panah leyna shirk hai.

  3) Is masley par mazkoorah bila hadees se istedaal kiya jaata hai, kuy ke esse ulama ney ye daleel aaqaz ki hai ke Allah Ta'ala ke kalimaat maqlooq nahi, aagar ye kalimaat Allah ki maqlooq hotey tou Rasool-e-Akram (ﷺ) in se panah talab na kartey kuy ke maqlooq se panah mangna shirk hai.

  4) Esse is dua ki fazilat bhi sabit hoti hai, aagar che ye ek muktasar see dua hai.

  5) Kisi aamal se kisi duniyawi faida ka husool masalan kisi ke shar se tahaffuz ya kisi manafaat ka husool, is baat ki daleel nahi ke wo aamal shirk nahi (balke ayeen mumkin hai ke jis aamal mein se wo faida hasil huwa wo shirk ho. (urdu. mutarjim)

  [BAAB 14] Gairullah Se Fariyaad Karna Ya Inhen Pukaarna Shirk Hai.

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Aur tum Allah Ta'ala ko chohod kar kisi aisi cheez ko na pukaarna jo na kuch tumhara bhala kar sakey aur na nuksaan_ aagar tum aisa karogen tou zalimo mein se ho jaougen aur aagar Allah tumhe koi musibat pouhchayen tou us ke siwa koi usko door karne wala nahi, aagar tum se bhalayee karna chahen tou koi us ke fazal ko rookne wala nahi, wo apne bandon mein se jise chahata hai, apne fazal se nawaazta hai aur wo bakhshish wala (aur) raham farmane wala hai." [Surah Yunus Aayaat 106_107]

  neez Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Tum Allah ke siwa jin ko poojtey ho wo tumhe rizzaq deney ka aqtiyaar nahi rakhtey, bas Allah hi ke yahan se tum rizzaq talab karo aur uski bandagi karo aur uska shukr karo, uski taraf tum lautayen jaougen." [Surah Ankaboot Aayat 17]

  Aur farmaya:

  "Aur is shakhs se bada gumrah kaun ho sakta hai jo Allah ko chohod kar in ko pukaren jo qayamat tak esse jawaab nahi dey saktey aur wo in ki pukaar se ghafil wa bekhabar hai aur qayamat ko jab tamaam insaan jama kiyen jayegen tou us waqt wo in (pukaarne walon) ke dushman ho jayegen aur in ki parashtish se inkaar karegen." [Surah Ahqaaf 5_6]

  neez farmaya:

  "Jab koi be'qaraar fariyaad karen tou kaun hai jo iski pukaar aur fariyaad ko suney? (kaun uski) takleef door karta hai? aur (kaun hai jo) tumhe zameen ka khalifa banata hai? (ye sab kuch Allah karta hai) tou kya Allah ke sath koi aur mabood hai? tum loug kam hi sochtey ho." [Suarh An Nahal Aayat 62]

  Aur tabrani ney apni sanad se riwayath ki hai ke:

  Nabi (ﷺ) ke zamane mein ek munafiq momin ko (behat) ezayen diya karta tha, chunanche chand Sahaba ney mashwara kiya ke chalo Aahazrat (ﷺ) ki khidmat mein hazir ho kar esse gulu'khalasi (nijaat) ke liyen isteghasa karen, Nabi-e-Akram (ﷺ) ney irshaad farmaya: Dekho! mujh se isteghasa (fariyaad) nahi kiya jaa sakta_ balke fariyaad (wa pukaar) sirf Allah Ta'ala se karni chahiyen." (Rawahu Tabrani)

  Masail:

  1) Esse sabit huwa ke dua aam hai aur isteghasa khaas, bas isteghasa ke baad dua ka zikr karna "Aataf Al'aam Aalal Qaas" ke qabeel se hai.

  2) Esse aaya mubaraka (Aur tum Allah Ta'ala ko chohod kar kisi aisi cheez ko na pukaarna jo na kuch tumhara bhala kar sakey aur na nuksaan) ki tafseer bhi maloom huwi.

  3) Gairullah ko pukaarna aur usse fariyaad karna shirk-e-akbar hai.

  4) Koi intehayee nek wa barguzida shaksh bhi aagar Gairullah ko iski raza wa khushnoodi ke husool ki garz se pukarey tou wo bhi zalimo mein se hoga.

  5) Esse (Aur tum Allah Ta'ala ko chohod kar kisi aisi cheez ko na pukaarna jo na kuch tumhara bhala kar sakey aur na nuksaan) ke baad wali aayat ki tafseer bhi maloom huwi.

  6) Maloom huwa ke gairullah ko pukaarna kufr hai aur ye aamal duniya mein bhi lougo ko faida nahi pohcha sakta.

  7) Is tafseel se teesri aaya mubaraka ke (bas Allah hi ke yahan se tum rizzaq talab karo) ki tafseer bhi wazeh hoti hai.

  8) Allah Ta'ala ke siwa kisi se rozi talab nahi karna chahiyen, jaisa ke iske siwa kisi se talib-e-jannat bhi nahi hona chahiyen.

  9) Esse se chohti aaya mubaraka (Aur is shakhs se bada gumrah kaun ho sakta hai) ki tafseer bhi wazeh hoti hai.

  10) Jo shaksh gairullah ko pukarey, ya usse fariyaad karen, usse badh kar koi gumrah nahi.

  11) Allah Ta'ala ke siwa jinhen pukara jaata hai, wo pukaarne waley ki pukaar se be'khabar hai, wo nahi jaantey ke inhen koi pukaar raha hai.

  12) Allah Ta'ala ke ilawa jis ko pukaara jaata hai wo is pukaar ke sabab qayamat ke din pukaarne waley ke dushman hogen.

  13) Gairullah ko pukaarna darhaqiqat uski ibadat hai.

  14) Jin ko pukara jaata hai wo qayamat ke din is parshtish ka inkaar karegen.

  15) Gairullah ko pukarney ke sabab hi wo shaksh sab se zyada gumrah hoga.

  16) Esse paanchwi (Jab koi be'qaraar fariyaad karen tou kaun hai jo iski pukaar aur fariyaad ko suney?) ki tafseer hai wazeh ho jaati hai.

  17) Hairaan'kun baat tou ye hai ke buttou ke pujari (aur inko pukaarne waley) bhi aiteraaf kartey hai ke pareshaan wa be'qaraar aadmi ki pukaar sirf Allah hi sunta hai aur wahi nijaat deyta hai, yehi wajha hai ke mushkilaat mein wo bhi khalis Allah hi ko pukaartey hai.

  18) Esse sabit hota hai ke Aahazrat (ﷺ) ney mukammal taur par chaman-e-tawheed ki hifazat farmayee aur (ummat ko) Allah Ta'ala ke sath intehayee aadab wa ahteraam ki taleem di.

  [BAAB 15] BE'AQTIYAAR MAQLOOQ KO PUKAARNA:

  Irshaad-e-Ilahi hai:

  "Kya wo aiso ko (Allah Ta'ala ka) shareek banatey hai jo kuch bhi paida nahi kar saktey kuy ke wo kudh paida kiyen jaatey hai aur na inki madad ki taqat rakhte hai aur na apni madad hi kar saktey hai." [Suarh Al Aaraaf Aayaat 191_192]

  Neez irshaad hai:

  "Aur Allah ko chohod kar tum jin ko pukaarte ho, wo ek khajoor ki guthli ke chilkey ke barabar ke bhi malik nahi hai, tum aagar inko pukaron tou wo tumhari pukaar nahi suntey aur aagar sun bhi ley tou tumhe koi jawaab nahi dey saktey, aur ba'roz-e-qayamat wo tumhare shirk ka inkaar kar degen aur (Allah) ki khabar ki tarha tumhe koi khabar nahi dey sakta." [Suarh Fatir 13_14]

  Aur hazrat Anas (Radhi Allahu Anhu) se marwi hai ke:

  Aahazrat (ﷺ) gazwa-e-uhad mein zaqmi ho gayen aur Aap (ﷺ) ke saamney waley do daanth shaheed kar diyen gayen jis par Aap (ﷺ) ne farmaya: "Aisi qaoum kaise kamyaab ho sakti hai jisne apne Nabi ko zaqmi kardiya hai" tou is par ye aayat nazil huwi (Aye paighambar! is maamley mein aap ko kuch bhi aqtiyaar nahi)

  Aur Ibne Umar (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke inhune Rasoolullah (ﷺ) ko suna, Aap (ﷺ) ne fajar ki namaz ki aakhri rakat mein jab ruku se sar utthaya tou "Same Allahu Liman Hamidahu Rabbana Walakal Humd" ke baad " "Ya Allah fulah aur fulah par lanat farma" tou Allah Ta'ala ney ye aayat nazil farmayee (Aye paighambar! is maamley mein aap ko kuch bhi aqtiyaar nahi."

  Aur ek riwayath mein hai ke:

  Aap (ﷺ) safwaan ibne ummaiyah, sohail amri aur haris bin hishaam par bad'dua kar rahen thaye, tab bhi ye aayat nazil huwi ke_ Aye paighambar! is maamley mein aap ko kuch bhi aqtiyaar nahi. [Suarh Al Imran Aayat 128]

  Aur ek jagha mein hazrat Abu Huraira (Radhi Allahu Anhu) se riwayath hai ke jab Rasoolullah (ﷺ) par (Apne khareebi rishte walo ko dara dou" surah ash'shaura aayat 214) aayat nazil huwi tou Aap (ﷺ) khade ho gayen aur farmane lagen:

  "Aye Quraish ki jamaat! (ya is tarha ka koi aur kalma Aap (ﷺ) ney farmaya) apni jano ko bachou (yane apne aap ko bacha lo) Allah ke yahan main tumhare kisi kaam na aa sakuga_ Aye Abbas bin Abdul Mutallib! (apne aap ko bacha lo) Allah ke yahan main tumhare kisi kaam na aa sakuga_ Aye meri phopi Safiya! (apne aap ko bacha lo) Alalh ke yahan main tumhare kisi kaam na aa sakuga_ Aye meri beti Fatma! mere maal se jo chaho maang lo, lekin Allah ke yahan main tumhare kisi kaam na aa sakuga."

  1) Dono aayaton ki tafseer hai_ (jin mein maqlooq ko pukaarna se mana kiya gaya)

  2) Jang-e-uhad ka (muktasar sa) tazkira hai.

  3) Syedul Mursaleen (ﷺ) ka namaz mein qunoot-e-nazilah padhna aur Aap (ﷺ) ke peechey Sahaba (Radhi Allahu Anhum) ka aameen kehna sabit hota hai.

  4) Jinke liyen bad'dua ki gayee wo khuley kafir thaye.

  5) In lougo ne (Aahazrat (ﷺ) ke sath bad'sulooki ke) aise aise kaam sar anjaam diyen jin ke karne se dageer kuffaar bhi qasir rahen_ masalan inka apne Nabi ko zaqmi karna aur inke khatal ke darpai hona aur musalmaan shuhada ka muslah karna halanke wo (shuhda) in kuffaar ke amma zaad bhi thaye.

  6) In kuffaar ki is bad'sulooki aur Aahazrat (ﷺ) ko bad'dua ke mauqe par Allah Ta'ala ney darj zail aayat [Aye paighambar! is maamley mein aap ko kuch bhi aqtiyaar nahi. [Suarh Al Imran Aayat 128] nazil farmayee.

  7) Allah Ta'ala ka ye farmana ke "Allah Ta'ala in kuffaar ko mafi dey deyga ya inhen aazaab deyga" chunanche Allah ney inhen maafi deydi aur wo emaan ley aayen.

  8) Esse nozool hawadis (hadeson) ke mauqe par qunoot-e-nazilah padhne ka suboot bhi milta hai.

  9) Jin lougo par bad'dua ki jayen inke aur inke aaba wa ijdah ke naam namaz mein leyna jaiz hai.

  10) Qunoot-e-nazilah mein kisi muttayeen shaksh ka naam ley kar us par lanat karna jaiz hai.

  11) Aayat (Apne khareebi???) ke nuzool ke mauqe par Aap (ﷺ) ka apne khareebi ristedaro ko bula kar ek el ko Allah ke aazaab se daraya aur apne apni nijaat ki fikr dilaney ka zikr bhi hai.

  12) Jab Aap (ﷺ) ney dawat-e-tawheed di tou Aap (ﷺ) ko majnoon kahan gaya_ is tarha aaj bhi aagar koi tawheed ki dawat dey tou esse bhi aise hi alqabaat ka saamna karna padhta hai.

  13) Aahazrat (ﷺ) ka apne khareebi aur door ke ristedaron se ye farmana sabit huwa ke han main tumhare kisi kaam na aa sakuga, hatta ke yehi baat Aap (ﷺ) ney apni laqt-e-jigar hazrat Fatima (Radhi Allahu Anha) se bhi sarhatan kahin aur jab Aap (ﷺ) Syed-Ul-Mursaleen hone ke bawajood apni laqt-e-jigar "Syeddun Nisa Ul Aalmeen" se farma rahen hai ke main tumhare kuch kaam na aa sakuga jab ke insaan ka emaan hai ke Aap (ﷺ) ki zubaan-e-mubark se siwayen haq ke kuch nahi nikalta_ toi phir man darj bila sarahat ki raoushni mein aaj kal ke halaat ko bho dekhe ke is bimari mein awaam hi nahi balke qawaas bhi mubtila hai, gaour karne waley par sahih tawheed aur deen ko ajnabiyath aayan (zahir) ho jayengi.
   
  Shaista khan Salafi, Umar Asari Aur Kaynaat Siddique Ne Ise Pasand Kiya Hai.
 2. Kaynaat Siddique

  Kaynaat Siddique Active Member

  Joined:
  Dec 4, 2016
  Messages:
  238
  Likes Received:
  282
  Trophy Points:
  46
  Gender:
  Female
  Location:
  New Delhi
  Jazakallah-o-kher
  Bohot umda
   
  Sameer Ne Ise Pasand Kiya Hai.

Share This Page