Kya Allah sattar (70) maaon se ziyadah mohabbat karta hai?


Salafiyyah

New member
Kya Allah sattar (70) maaon se ziyadah mohabbat karta hai?

Tehreer: Shaikh Maqbool Ahmad Salafi Hafizahullah
Islamic Dawah Center - Taif

Romanised By:
Umar Asari

Yeh baat logon mein yaqeen ki hadd tak mashhoor ho gayi hai ke Allah Ta'ala apne bandon se sattar (70) maaon se ziyadah mohabbat karta hai. Jab hum is baat ko Kitaabullah aur Sunnat e Rasool Sallallahu Alaihi Wasallam mein talaash karte hain to yeh hamein kahin bhi nahi milti albattah itni baat zaroor milti hai ke Allah Ta'ala apne bandon par ek maan ki rahemdili se ziyadah meharbaan aur rahemdil hai chunanche Sahih Bukhari aur Sahih Muslim mein Umar bin Khattaab Radhiallahu Anhu se riwayat hai:
قَدِمَ عَلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبْيٌ؛ فَإِذَا امْرَأَةٌ مِنَ السَّبْيِ قَدْ تَحْلُبُ ثَدْيَهَا تَسْقِي، إِذَا وَجَدَتْ صَبِيًّا فِي السَّبْيِ أَخَذَتْهُ، فَأَلْصَقَتْهُ بِبَطْنِهَا وَأَرْضَعَتْهُ، فَقَالَ لَنَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: "أَتُرَوْنَ هَذِهِ طَارِحَةً وَلَدَهَا فِي النَّارِ؟". قُلْنَا: لَا، وَهِيَ تَقْدِرُ عَلَى أَنْ لَا تَطْرَحَهُ. فَقَالَ: لَلَّهُ أَرْحَمُ بِعِبَادِهِ مِنْ هَذِهِ بِوَلَدِهَا​
Tarjumah: Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ke paas kuch qaidi aaye qaidiyon mein ek aurat thi jis ka pistaan doodh se bhara huwa tha aur woh daud rahi thi, itne mein ek bachcha us ko qaidiyon mein mila us ne jhat apne pet se laga liya aur us ko doodh pilaane lagi. Hum se Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaaya ke kya tum khayaal kar sakte ho ke yeh aurat apne bachche ko aag mein daal sakti hai hum ne arz kiya ke nahi jab tak us ko qudrat hogi yeh apne bachche ko aag mein nahi phenk sakti. Nabi Kareem Sallallahu Alaihi Wasallam ne is par farmaaya ke Allah apne bandon par is se bhi ziyada rahem karne waala hai jitna yeh aurat apne bachche par meharbaan ho sakti hai.
(Sahih Bukhari: 5999, Sahih Muslim: 2754)

Is liye yeh kaha jaa sakta hai ke Allah Ta'ala maan ki rahemdili se ziyadah apne bandon par meharbaan hai magar yeh nahi kaha jaayega ke Allah Ta'ala sattar (70) maaon se ziyadah apne bandon se mohabbat karta hai. Is ki wajah yeh hai ke is ki koi daleel nahi hai aur jis ki daleel na ho ta'ayyun kar ke woh baat kehna sahih nahi hai go ke Allah Ta'ala sattar (70) nahi us se bhi ziyadah maaon ki rahemdili se bhi ziyadah rahemdil hai magar adad makhsoos karna sahih nahi hai.

Ek shuba aur us ka radd:
Is se mutalliq logon mein ek shuba paaya jaata hai yahan us ki bhi haqeeqat jaan lete hain ke jab Allah sattar (70) maaon se ziyadah mohabbat karta hai to zameen par kaafiron ki ta'dad kiun ziyadah hai? Ya Allah kaafiron ko azaab kiun dega aur hamesha hamesh jahannum mein kiun daalega?
Is ke bahut se jawaabaat hain jo mundarja zail (following) hain:
➊ Yeh baat hi ghalat hai ke Allah sattar (70) maaon se ziyadah apne bandon se mohabbat karta hai, jab yeh baat hi ghalat hai to yeh mafroozah qaayim karna hi sahih nahi huwa.
➋ Allah saare logon par rahemdil hai chaahe Kaafir ho ya Muslim kiunki us ki ek sifat Raheem bhi hai yani woh apne bandon par meharbaan hai. Isi sabab hum dekhte hain ke Allah Ta'ala duniya mein Kaafiron ko bhi rozi roti aur dunyawi sahulat muyassar farmaata hai. Aur yeh Allah ke rahem ka sirf ek hi hissah hai.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ka farmaan hai:
جَعَلَ اللَّهُ الرَّحْمَةَ مِائَةَ جُزْءٍ، فَأَمْسَكَ عِنْدَهُ تِسْعَةً وَتِسْعِينَ جُزْءًا، وَأَنْزَلَ فِي الْأَرْضِ جُزْءًا وَاحِدًا، فَمِنْ ذَلِكَ الْجُزْءِ يَتَرَاحَمُ الْخَلْقُ، حَتَّى تَرْفَعَ الْفَرَسُ حَافِرَهَا عَنْ وَلَدِهَا؛ خَشْيَةَ أَنْ تُصِيبَهُ​
Tarjumah: Allah ne rehmat ke sau (100) hisse banaaye aur apne paas un mein se ninnaanve hisse rakhe sirf ek hissah zameen par utaara aur usi ki wajah se tum dekhte ho ke makhlooq ek doosre par rahem karti hai, yahan tak ke ghodi bhi apne bachcha ko apne sam nahi lagne deti balke samon ko utha leti hai ke kahin us se us ke bachche ko takleef na pahunche.
(Sahih Bukhari: 6000)

Yani Allah apne bandon par meharbaan hai magar woh apne har bande se mohabbat nahi karta. Mohabbat aur rahem mein farq hai. Allah Imaan waalon se, haq paraston se, saadiqeen se, mutee' o farmanbardaaron se, muhsineen se mohabbat karta hai magar zaalimon aur kaafiron se mohabbat nahi karta. Allah Ta'ala ka farmaan hai:
قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۖ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ​
Tarjumah: Aye Nabi! Aap keh den ke Allah aur us ke Rasool ki ita'at karo, agar yeh munh pher len to yaqeenan Allah kaafiron se mohabbat nahi karta.
(Surah Aal e Imran, Surah No: 3 Ayat No: 32)

Is Aayat ko matlab yeh huwa ke jo Allah aur us ke Rasool par Imaan laate hain aur un ki ita'at karte hain Allah unhin se mohabbat karta hai aur jo Imaan o ita'at qabool nahi karte Allah un se mohabbat nahi karta.
➌ Allah Ta'ala mukammal adl karne waala hai aur woh zarrah barabar bhi kisi par zulm nahi karta jaisa ke Allah ka farmaan hai:
مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ ۖ وَمَنْ أَسَاءَ فَعَلَيْهَا ۗ وَمَا رَبُّكَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ​
Tarjumah: Jo shakhs neik kaam karega woh apne nafa' ke liye aur jo bura kaam karega us ka wabaal bhi usi par hai aur Aap ka Rabb bandon par zarrah barabar bhi zulm karne waala nahi.
(Surah Fussilaat, Surah No: 41 Ayat No: 46)

Yeh aayat saaf saaf batlaati hai ke Allah kisi par zulm nahi karne waala hai, agar koi jahannum mein jaayega to yeh us ke apne kartoot ka nateeja hai. Ek misaal se is baat ko wazeh karta hun.
Allah Ta'ala ne insaan ko paida kiya aur kayenaat mein laakhon ne'matein us ke liye banaayi, insaan paidaaish se le kar maut tak Allah ki mukhtalif ne'maton se faida uthaata hai. sirf jism mein hazaaron ne'maton hain jin se ek baar nahi chaubees (24) ghante faida utha raha hai masalan aankhein, un se chaubees (24) ghante dekhne ka kaam le raha hai. kaan, un se chaubees (24) ghante sunne ka kaam le raha hai. Dimaagh, us se chaubees (24) ghante faida utha raha hai. Isi tarah doosri ne'maton ka bhi taswwur karen. Kya Allah ki in ne'maton ka shukriya nahi banta? Yaqeenan shukriya banta hai. Allah ka shukriya yeh hai ke us par Imaan laaya jaaye aur us ki ibadat o bandagi ki jaaye jo Allah ki bandagi karega us ke liye jannat aur jo nahi karega us ke liye jahannum hai.
(4) Thodi der ke liye maan lete hain ke Allah sattar (70) maaon se ziyadah apne bandon se mohabbat karta hai to jab ek maan apne bachche ko takleef mein nahi dekh sakti to Allah us se ziyadah mohabbat karne ke bawjood bandon ko azaab kaise dega?
Is baat par hum aap se sawaal karte hain kya koi maan pasand karegi ke us ki aulaad use gaali de, us ko sataaye, us ko maare peete ya us ke shauhar ke saath bura sulook kare? Aap kahenge nahi.
Misaal ke taur par ek bete ne apne baap ko qatl kar diya kya us ki maan khamoosh rahegi ya insaaf karna pasand karegi?
Agar waqa'ee achchi maan hogi, shauhar se mohabbat karne waali hogi to adaalat se saza talab karegi ya khud use saza degi. Isi liye hum dekhte hain ke maan apne har bachche se yaksaan pyaar nahi karti hai, jo farmanbardaar ho us se ziyada aur jo na-farmaan ho us se kam pyaar karti hai. Bi-ainihi yahi insaaf Allah bhi karta hai, jo zaalim hai use zulm ki saza deta hai aur jo muhsin hai us ko achcha badla deta hai. Duniya ka bhi yahi dustoor hai. Agar aap ke waalid ya waalidah ya ghar ke kisi fard ko kisi zaalim ne qatl kar diya ho kya aap us ko aise hi chor dete hain ya insaaf talab karte hain?
Kabhi duniya ki adaalat mein qaatilon ko saza nahi milti balke yeh kae len aksar qaatilon aur zaalimon ko duniya ki adaalat mein saza nahi milti kiunki duniya mein na-insaafi hai. Farz karen us qaatil ya zaalim ke shikaar aap bane hon jis ko dunyawi adaalat ne koi saza nahi di to kya Aap Rabb se us ki saza ke taalib nahi honge? Insaan jab duniya ki adaalat se insaaf nahi haasil kar paata to aakhir mein mu'aamla aasman waale ke supurd (hawaale) kar deta hai.
Duniya mein kaafiron ki ta'dad isi sabab ziyadah hai ke Allah ne duniya ko imtihaan-gaah (imtihaan ki jagah) banaaya hai badle ka din to aakhirat mein hai. Duniya mein amal ki choot hone ke sabab kufr pasand logon ne kufr ka raasta ikhtiyaar kiya kiunki us mein nafs ko aazaadi aur tabi'at ki man maani hai jabki Islam mein nafs ko shari'at ke taabe' banaana padta hai. Allah kisi ke liye yeh pasand nahi karta ke woh kufr o shirk kare, us ne shuru din se Ambiya aur Rusul bhej kar logon ko apni ibadat ka hukm diya, jinhon ne ibadat qabool ki us pe kaamyaabi ki bashaarat sunaayi aur jinhon ne kufr kiya unhein jahannum ke ruswa-kun azaab se aagah kiya. Jitne bhi Paighambar aaye sab ne apni ummat ko Allah ka paighaam sunaaya ke sirf Allah ki ibadat karo aur us ke saath kisi ko shareek na thehraao. Haqq wazeh hone ke baad bhi jin logon ne use qabool nahi kiya to Khaaliq o Maalik ko haqq hai ke woh munkireen aur kafireen ko jahannum mein daal de.
Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaaya:
يَا مُعَاذُ، هَلْ تَدْرِي حَقَّ اللَّهِ عَلَى عِبَادِهِ؟ وَمَا حَقُّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ؟. قُلْتُ: اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. قَالَ: فَإِنَّ حَقَّ اللَّهِ عَلَى الْعِبَادِ أَنْ يَعْبُدُوهُ وَلَا يُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، وَحَقَّ الْعِبَادِ عَلَى اللَّهِ أَنْ لَا يُعَذِّبَ مَنْ لَا يُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا. فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُبَشِّرُ بِهِ النَّاسَ. قَالَ: لَا تُبَشِّرْهُمْ فَيَتَّكِلُوا​
Tarjumah: “Aye Mu’aaz! Kya tumhein ma’loom hai ke Allah Ta’ala ka haq apne bandon par kya hai? Aur bandon ka haq Allah Ta’ala par kya hai?” Main ne arz kiya Allah aur us ke Rasool hi ziyada jaante hain. Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaaya “Allah ka haq apne bandon par yeh hai ke us ki ibadat karen aur us ke saath kisi ko shareek na thehraayen aur bandon ka haq Allah Ta’ala par yeh hai ke jo bandah Allah ke saath kisi ko shareek na thehraata ho Allah use azaab na de.” Main ne kaha ya RasoolAllah! Kya main is ki logon ko bashaarat na de dun? Aap Sallallahu Alaihi Wasallam ne farmaaya “Logon ko is ki bashaarat na do warna woh khaali aitemaad kar baithenge. (Aur neik aamaal se ghaafil ho jaayenge).”
(Sahih Bukhari: 2856)

Hum jahannum aur us ke azaab se Allah ki panaah talab karte hain.
 

Similar threads


Top