Kya Muawiyah Razi Allahu Anhu , Ali Razi Allahu Anhu se bugz rakhte the


Abdul Adil

Member
Kya Muawiyah Razi Allahu Anhu , Ali Razi Allahu Anhu se bugz rakhte the

Ye baat kat'an sabit nahi ki Muawiyah Razi Allahu Anhu , Ali Razi Allahu Anhu se bugz rakhte the. wo to Hazrat Ali Razi Allahu Anhu ke fazail ka iqrar karte the . Raha Unka Ali Razi Allahu Anhu se jung karna wo Qisaas E Usman Razi Allahu Anhu ko lekar tha

Muawiyah Razi Allahu Anhu khud kahte hai

وإني لأعلم أنه أفضل مني وأحق بالأمر

Mai Baa-khoobi Janta hun ki Ali Razi Allahu Anhu mujhse kahin afzal aur Khilafat ke jyada mustahiq hai

[Fatah ul Baari 13/86]


Isse saaf wazeh ho jata hai ki Muawiyah Razi Allahu Anhu , Ali Razi Allahu Anhu ke fazail wa manaqib ko mante the. Kya Koyi aqalmand te kah sakta hai ki ek shaksh usse kaise bugz rakh sakta hai jiske fazail wa manaqib ka khud iqrar kare , aur koyi is baat ko manne se inkar kare to wo duniya ka sabse bada jahil shaksh hai.

Hazrat Ali Razi Allahu Anhu Aur Hazrat Muawiyah Razi Allahu Anhu ke darmiyan ikhtelaaf kaisa tha By Shaikh Kifayatullah Sanabili Hafizahullah Video 👇

 

Top