Kya Waqya Harrah mein Auraton ki Ismat dari ki gayi


Abdul Adil

Member
Kya Waqya Harrah mein Auraton ki Ismat dari ki gayi

Roman Script :-
Abdul Adil Ansari

Imam Ibne Zauzi Rahimaullah (Died 597 Hijj) ne kaha

"أخبرنا محمد بن ناصر، قال: أخبرنا المبارك بن عبد الجبار، قال: أخبرنا أبو الحسين محمد بن عبد الواحد، قال: أخبرنا أبوبكر أحمد بن إبراهيم بن شاذان، قال: أخبرنا أحمد بن محمد بن شيبة البزاز، قال: أخبرنا أحمد بن الحارث الخزاز، قال: حدثنا أبو الحسن المدائني، عن أبي عبد الرحمن القرشي، عن خالد الكندي، عن عمته أم الهيثم بنت يزيد، قالت: رأيت امرأة من قريش تطوف، فعرض لها أسود، فعانقته وقبلته، فقلت: يا أمة الله، أتفعلين هذا بهذا الأسود؟ قالت: هو ابني وقع علي أبوه يوم الحرة، فولدت هذا“

Umme Hasheem Bint E Yazeed se riwayat hai ki maine quraish ki ek aurat ko tawaf karte huye dekha to itne mein uske samne ek kala shaksh aaya to usne use gale laga liya aur use bosa diya to maine kaha : Allah ki bandi tu is kaale ke sath aisa kar rhi hai ? to usne jawab diya ye mera beta hai , iske baap ne Harra ke din meri asmat dari ki thi jiske baad maine ise Zana.

[Al-Muntazim Libne Zauzi 6/15 , Al Radd Alal Mutassab Ul Unaid Almane Min Zamm Yazeed Safa - 67]

Ye riwayat baatil hai . Umme Hasheem Mazhool hai aur Khalid Kundi ka bhi koyi ata pata nahi milta .
 

Top