MAKHLOOQ PAR ALLAAH KI HUJJAT KE QAAYEM HONE KI KAIFIYAT


MAKHLOOQ PAR ALLAAH KI HUJJAT KE QAAYEM HONE KI KAIFIYAT

بسم الله الرحمن الرحيم

• Ma'bood e Barhaqq ka farmaan hai:

رُسُلاً مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلاَّ يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكانَ اللَّهُ عَزِيزاً حَكِيماً

"Aur (Allaah ne) khushkhabri dene waale aur daraane waale Rasool bheje, taake Rasoolon ke aane ke ba'd logon ke liye Allaah par hujjat aur ilzaam ka mauqa' na rahey aur Allaah bada zabardast, khoob hikmat waala hai."
[1]

• Shaykhul-Islaam Ibn Taymiyyah (Rahimahullaah) ne farmaaya:

حجة الله برسله قامت بالتمكن من العلم فليس من شرط حجة الله علم المدعوين بها ولهذا لم يكن إعراض الكفار عن استماع القران وتدبره مانع من قيام حجة الله عليهم

"Allaah ki hujjat uske Rasoolon ke zariye ilm ke imkaan ke saath qaayem hui hai, Allaah ki hujjat ke (qaayem hone ke) liye ye shart nahin hai ke jisko da'wat dee jaarahi hai woh (achchi tarah se) hujjat ko jaanle aur ye is liye ke Kuffaar ka Qur'aan ko sunne aur ghaur wa fikr karne se e'raaz karna unpar Allaah ki hujjat ke qaayem hone ke liye rukaawat nahin bani."
[2]

• Ibn Taymiyyah (Rahimahullaah) ke is qaul ka ke "Kuffaar ka Qur'aan ko sunne aur ghaur wa fikr karne se e'raaz karna unpar Allaah ki hujjat ke qaayem hone ke liye rukaawat nahin bani" ka maf'hoom samajhne ke liye Qur'aan ki is aayat ko dekhte hain, Ma'bood e Barhaqq ka farmaan hai:

وَقالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ

"Aur Kaafiron ne (ek doosre se) kaha: Tum is Qur'aan ko mat suno, aur (jab padha jaaye toh) shor wa ghul karo taake (kahin) tum ghaalib (na) aajaao." [3]

• Kuffaar ne ek doosre ko wasiyat ki ke na Qur'aan ko suno aur na uske Ahkaam ki itaa'at wa farmaabardaari karo balke jab uski tilaawat horahi ho toh usey suno hi mat, us mein shor machaao.

• Mujaahid (Rahimahullaah) ne kaha hai ke:


وَالْغَوْا فِيهِ يَعْنِي بِالْمُكَاءِ وَالصَّفِيرِ وَالتَّخْلِيطِ فِي الْمَنْطِقِ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ الْقُرْآنَ قُرَيْشٌ تَفْعَلُهُ

"Shor wa ghul karo" se muraad ye hai ke jab Rasool Allaah (ﷺ) Qur'aan pardhne lagein toh seetiyaan aur taaliyaan bajaakar shor machaaya karo jaisa ke Quraysh kiya karte the.
[4]

• Kuffaar ka taaliyaan wa seetiyaan bajaakar shor machaane ka ye bartaao unpar Allaah ki hujjat qaayem hone ke liye rukaawat nahin bani.


• Jab Kuffaar, Qur'aan padhe jaane ke dauraan shor machaate toh unhone Daleelon wa Sabooton ko suna hi nahin jisko Allaah ne naazil kiye hain, kisi cheez ka inkaar insaan tab hi kar sakta hai jab woh usey suney Ya padhe, lekin Kuffaar e Makkah ne Qur'aan ko sunne se e'raaz kiya, aur isi ko Kufr e E'raaz kehte hai.

• Ibn Kaseer (Rahimahullaah) ne kaha:


أَيْ أَنَّهُ تَعَالَى أَنْزَلَ كُتُبَهُ وَأَرْسَلَ رُسُلَهُ بِالْبِشَارَةِ وَالنِّذَارَةِ، وَبَيَّنَ مَا يُحِبُّهُ وَيَرْضَاهُ مِمَّا يَكْرَهُهُ وَيَأْبَاهُ، لِئَلَّا يَبْقَى لِمُعْتَذِرٍ عُذْرٌ، كَمَا قَالَ تَعَالَى: وَلَوْ أَنَّا أَهْلَكْناهُمْ بِعَذابٍ مِنْ قَبْلِهِ لَقالُوا رَبَّنا لَوْلا أَرْسَلْتَ إِلَيْنا رَسُولًا فَنَتَّبِعَ آياتِكَ مِنْ قَبْلِ أَنْ نَذِلَّ وَنَخْزى، وكذا قوله: وَلَوْلا أَنْ تُصِيبَهُمْ مُصِيبَةٌ بِما قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ. وَقَدْ ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وسلم: «لا أحد أغير من الله، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ حَرَّمَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ المدح من الله عز وجل، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ مَدَحَ نَفْسَهُ، وَلَا أَحَدَ أَحَبُّ إِلَيْهِ الْعُذْرُ مِنَ اللَّهِ، مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ بَعَثَ النَّبِيِّينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ» ، وَفِي لَفْظٍ آخر «مِنْ أَجْلِ ذَلِكَ أَرْسَلَ رُسُلَهُ وَأَنْزَلَ كُتُبَهُ» .

• Ya'ni Allaah (تعالى) ne Khushkhabri sunaane aur Daraane ke liye Apni Kitaabein naazil farmaayi, Apne Rasoolon ko bheja aur woh sab kuch waazeh farma diya jisey Woh pasand farmaata aur naapasand farmaata hai taake kisi ke paas KOI UZR BAAQI NAHIN RAHEY ke usey toh KHABAR HI NA HUI THI jaisa ke Allaah (تعالى) ne farmaaya: "Aur agar Hum bila shubah unko Paighambar (ke bhejne) se pehle kisi azaab se halaak kardete toh woh kehte ke Aye hamaare Parwardigaar! Tu ne hamaari taraf koi Paighambar kyun na bheja ke hum zaleel aur ruswa hone se pehle Tere Kalaam (wa Ahkaam) ki pairwi karte."
[5]

• Isi tarah (Allaah ne) ye bhi farmaaya: "Agar ye baat na hoti ke unke apne haathon aage bheje hue a'maal ki wajah se koi museebat pohnchi toh ye keh uth'te ke Aye hamaare Rabb! Tu ne hamaari taraf koi Rasool kyun nahin bheja ke hum Teri aayaat ki taabe'daari karte aur Eemaan waalon mein hojaate." [6]

• Saheeh Bukhaari wa Muslim mein Ibn Ma'sood (Raziyallaahu 'Anhu) se marwi hai ke Rasool Allaah (ﷺ) ne farmaaya: "Allaah (تعالى) se zyaadah Ghayyoor (bohat ghairatmand) koi nahin, isi wajah se Usne zaahiri aur khufiyah buraaiyon ko Haraam qaraar diya hai. Allaah (تعالى) se zyaadah ta'reef ko pasand karne waala aur koi nahin, isi wajah se Usne Apni Zaat e Giraami ki khud ta'reef farmaayi hai. Allaah (تعالى) se zyaadah kisi par hujjat qaayem karna aur uzr ka koi mauqa' baaqi na rakhna kisi ko pasand nahin hai. Isi wajah se Usne Nabiyon ko khushkhabri sunaane aur daraane waale banaakar bheja tha." [7]

• Ek riwaayat mein alfaaz ye hain: "Isi wajah se Usne Apni Kitaabon ko naazil farmaaya aur Apne Rasoolon ko bheja." [8]

ولله الحمد والمنة وهو أعلم

- 'Abdul-Mudhill Hafizahullah (عَبْدُ المُذِلّ)

_____________

References:


[1] Soorah No. 4, Al-Nisaa, Aayah: 165.

[2] Kitaab Al-Radd 'Alaa Al-Mantiqiyyeen, Pg: 113.

[3] Soorah No. 41, Haa Meem Sajdah, Aayah: 26.

[4] Tafseer Al-Tabari.

[5] Soorah No. 20, Taa Haa, Aayah: 134.

[6] Soorah No. 28, Al-Qasas, Aayah: 47.

[7] Saheeh Al-Bukhaari: 4634, 7416; Saheeh Muslim: 6993 - (34) - 2760, 3764 - (17) - 1499.

[8] Saheeh Muslim: 6994 - (35) - 2760.
 
Top