Masjid E Nabwi Mein Azaan Ke Band Hone Ka Afsaana {Riwayat Number : 2}}


Abdul Adil

Member
Masjid E Nabwi Mein Azaan Ke Band Hone Ka Afsaana {Doosri Riwayat}

Roman Script :-
Abdul Adil Ansari

Asal Mazmoon :- Yazeed Ibne Muawiyah Par Iljemaat Ka Tahqeeqi Jayeza Safa : 467 to 470

Pahli Riwayat Padhne ke liye diye gaye link par click kare 👇Doosri Riwayat

۞ Abu Haazim Salma Bin Dinaar....

i] Imam Ibne Sa'ad Rahimaullah (Died 230 Hijj) ne kaha

"أخبرنا الوليد بن عطاء بن الأغر المكي قال: أخبرنا عبد الحميد بن سليمان عن أبي حازم قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتني ليالي الحرة، وما في المسجد أحد من خلق الله غيري، وإن أهل الشام ليدخلون زمرا زمرا يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذانا في القبر، ثم تقدمت فأقمت فصليت وما في المسجد أحد غيري"

[Al-Tabqaat Al-Kubra Libne Sa'ad 5/132]


ii] Imam Ibne Abi Khayshma Rahimaullah (Died 279 Hijj) ne kaha

"حدثنا محمد بن سليمان لوين، قال: حدثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب، قال: لقد رأيتني ليالي الحرة، وما في مسجد رسول الله أحد غيري، ما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر"

[Tareekh Ibne Abi Khayshma 4/119]

iii] Imam Lalkaayi Rahimaullah (Died 418 Hijj) ne kaha

"حدثنا أحمد بن عبيد قال: أنا أحمد بن الحسين قال: ثنا أحمد بن زهير قال: ثنا محمد بن سليمان لوين قال: ثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيتني في ليالي الحرة وما في مسجد رسول الله أحد غيري، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر، ثم أقيم فأصلي، وإن أهل الشام ليدخلون المسجد زمرا، فيقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون"

[Karamat E Awliya Lil Lalkaayi 9/183]

iv] Imam Abu Naeem Rahimaullah (Died 430 Hijj) ne kaha

"حدثنا محمد بن عبد العزيز بن سهل الخشاب النيسابوري قال: ثنا إبراهيم بن إسحاق الأنماطي ثنا محمد بن سليمان لوين قال: ثنا عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، عن سعيد بن المسيب قال: لقد رأيتني ليالي الحرة، وما في مسجد رسول اللہ ﷺ غيري، وما يأتى وقت صلاة إلا سمعت الأذان من القبر، ثم أتقدم فأقيم وأصلي، وإن أهل الشام ليدخلون المسجد زمرا فيقولون: انظروا إلى الشيخ المجنون"

[Dalail Un Nabuwah Libne Naeem Al-Ashbahani Safa : 567]

v] Imam Ibne Zauzi Rahimaullah (Died 597 Hijj) ne kaha

"أخبرنا أبو بكر بن عبد الباقي، قال: أنبأ أبو محمد الجوهري إذناً، قال: أنبأ ابن حيويه، قال: أنبأ ابن معروف، قال: أنبأ الفهم، ثنا ابن سعد، قال: أنبأ الوليد بن عطاء، قال: أنبأ عبد الحميد بن سليمان، عن أبي حازم، قال: سمعت سعيد بن المسيب يقول: لقد رأيتني ليالي الحرة، وما في المسجد أحد من خلق الله غيري، وإن أهل الشام ليدخلون زمرا، يقولون: انظروا إلى هذا الشيخ المجنون، وما يأتي وقت صلاة إلا سمعت أذاناً في القبر، ثم تقدمت، فأقمت فصليت، وما في المسجد أحد غيري"

[مشیر العزم الساكن إلی أشرف الأماكن ٣٠١/٢]


Sanad Ki Tahqeeq :- In Tamam Sanadon mein ek raawi "Abdul Hameed Bin Suleman Al-Khuzaayi" mauzood hai jo zaeef hai.

1] Imam Ali Bin Madeeni Rahimaullah (Died 234 Hijj) ne kaha

"كان فليح، وأخوه عبد الحميد، ضعيفان"

Fulaih aur uska bhai Abdul Hameed dono zaeef the.

[Sawalat Muhammad Bin Usman Bin Abi Shaibah Ali Bin Madeeni Safa : 48]

2] Imam Abu Jarah Ar-Raazi Rahimaullah (Died 264 Hijj) ne kaha

"ضعيف الحديث"

Ye Zaeef ul Hadees hai.

[Al-Jarah Wal Ta'adeel 6/14 , Wa Sanad Saheeh]

3] Imam Abu Hatim Ar-Raazi Rahimaullah (Died 277 Hijj) ne kaha

"عبد الحميد بن سليمان أخو فليح، ليس بقوي“

Fulaih ka bhai Abdul Hameed Bin Suleman Qawi nahi hai.

[Al-Jarah Wal Ta'adeel 6/14]

4] Imam Nasai Rahimaullah (Died 303 Hijj) ne kaha

"عبد الحميد بن سليمان أخو فليح ضعيف“

Fulaih Ka bhai Abdul Hameed Bin Suleman qawi nahi hai.

[Al-Zoafa Wal Matrookeen Lil Nasai Safa : 72]

5] Imam Ibne Maeen Rahimaullah (Died 327 Hijj) ne kaha

"عبد الحميد أخو فليح ليس بشيئ“

Fulaih ke bhai Abdul Hameed Bin Suleman Ki koyi haishiyat nahi hai.

[Tareekh Ibne Ma'een Rawah Al-Dory 3/160]

6] Imam Ibne Hibban Rahimaullah (Died 354 Hijj) ne kaha

"كان ممن يخطىء ويقلب الأسانيد فلما كثر ذلك فيما روى بطل الاحتجاج بما حدث صحيحا لغلبة ما ذكرنا على روايته"

Ye In dono mein se tha , jo galti karte the aur sanado ko ulat palat dete the , jab ye cheej iski marwiyat me ba-kashrat hone lagi to uski bayan kardah Saheeh hadees se bhi ihtejaaz batil ho gya , kyunki uski marwiyat wahi cheej par galib hai jiska hamne jikr kiya hai.

[Al-Mazrooheen Libne Hibban 2/141]

7] Imam Daraqutni Rahimaullah (Died 385 Hijj) ne kaha

"عبد الحميد بن سليمان مدني“

Abdul Hameed Bin Suleman Madani (Matrook) hai.

[Al-Zoafa Wal Matrookeen Lil Daraqutni Safa : 27]

8] Imam Zahbi Rahimaullah (Died 748 Hijj) ne kaha

"عبد الحميد بن سليمان أخو فليح عن أبي الزناد، ضعفوه جدا“

Fulaih ka bhai Abdul Hameed Bin Suleman Abu Junaad se riwayat karta hai ise muhaddiseen ne shakth zaeef kaha hai.

[Al-Mugni Fil Zoafa Lil Zahbi Safa : 44]


9] Hafiz Ibne Hajar Rahimaullah (Died 852 Hijj) ne kaha

"عبد الحميد بن سليمان الخزاعي الضرير أبو عمر المدني نزيل بغداد ضعیف"

Abdul Hameed Bin Suleman Al-Khuzayi Al-Jareer Abu Umar Al-Madni bagdad mein naazil hua tha ye zaeef hai.

[Taqreeb ut Tahzeeb Libne Hajar Safa : 249]

Maloom hua ki aisi koyi riwayat sabit nahi hai jisme ye jikr hai ki waqya e harrah ke waqt Masjid E Nabwi mein Azaan huyi hi nahi aur hairat se baaz log in riwayat ki buniyad par ye kahte hai ki Masjid E Nabwi mein teen din tak Azaan nahi huyi , lekin unhi riwayat mein jo ye jikr hai ki in teen dino mein Allah ke Nabi ﷺ qabr ke andar se Azaan kahte the ise bayan nahi karte , Inhe to bechare kabr parast bayan karte hai.
 

Top