Posts par “Subhanallah” ya “Allahu Akbar” waghera kehna!


Umar Asari

Moderator
Staff member
Posts par “Subhanallah” ya “Allahu Akbar” waghera kehna!

✵Sawaal:✵
Aap ki aise logon ko kya naseehat hai jo social websites par kuch jadi-bootiyon ki aisi photos share karte hain jin par lafz e Jalalah “Allah” ya kisi jaanwar ki tasweer hoti hai, jis par “Muhammed” likha huwa nazar aata hai, aur kehta hain ke yahan se aap “Subhanallah” kahe baghair mat jaayen, ya phir koi daraaoni photo laga kar likhta hai ke jo shaitaan se mohabbat karta hai woh chala jaayega aur jo shaitaan se mohabbat nahi karta woh “Allahu Akbar” likhega, ya isi tarah ki posts waghera lagane ka kya hukm hai?

✯Jawaab:✯
Alhamdulillah:
Pehli baat: Kisi ko bhi facebook ki kisi bhi post ko pasand karne ya us par comment karne ke liye majboor karna jaaiz nahi hai, yeh tareeqa-e-kaar is social website ka ghalat iste’maal hai, halaanki is website ko ilm ki nashr-o-isha’at (phailaane) aur khair-o-bhalaayi aam karne ke liye iste’maal kiya jaa sakta hai.
Logon ko dhamkaana aur jo bhi aap ki post par comment na kare use shaitaan se mohabbat karne waala qaraar dena khatarnaak kaam hai, aur logon par ilzaam taraashi hone ke saath Allah ﷻ par bohtaan lagaana bhi hai, is aadat se aisi cheez ko kisi par waajib karna laazim aata hai, jise Allah ﷻ aur Rasoolullah ﷺ ne waajib qaraar nahi diya; lehaza aisi koi daleel nahi hai jis se insaan par yeh laazim qaraar diya jaaye ke jab bhi koi khushnuma cheez nazar aaye to “Subhanallah” kahe, ya koi na-gawaar cheez nazar aaye to “Allahu Akbar” kahe. Allah ﷻ ne bohtaan lagaane ki mazammat bayan karte huwe farmaaya:
قُلْ إِنَّمَا حَرَّمَ رَبِّيَ الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ وَالْإِثْمَ وَالْبَغْيَ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَأَنْ تُشْرِكُوا بِاللَّهِ مَا لَمْ يُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا وَأَنْ تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ​
Tarjumah: Aap farmaiye ki albatta mere Rabb ne sirf haram kiya hai un tamam fohsh baaton ko jo ailaaniya (zaahir) hain aur jo posheeda hain aur har gunah ki baat ko aur na-haqq kisi par zulm karne ko aur is baat ko ki tum Allah ke sath kisi aisi cheez ko shareek thehrao jis ki Allah ne koi sanad nazil nahi ki aur iss baat ko ki tum log Allah ke zimme aisi baat laga do jis ko tum jaante nahi.
[Surah Al-A'raaf, Ayat No: 33]

Is liye koi bhi shakhs aisa kaam karta hai to us ke saath baat ka sahih tareeqa yeh hoga ke:
Pehle use naseehat karen, agar woh aap ki baat maan le to achchi baat hai warna is tarah ka jo kuch bhi woh share kar raha hai us ki taraf tawajjoh hi na karen, ya use daantne ke liye us ke saath dosti khatm kar den.

Doosri baat: Nabataat (trees) ya haiwaanaat mein se kisi bhi aisi cheez ke fareb mein nahi aana chaahiye jis ke baare mein dawa kiya jaa raha ho ke us par Allah ﷻ ka ya Nabi ﷺ ka naam likha hai, kiunki un mein se aksar ki koi haqeeqat nahi hai, balki aisi baatein kuch kaafir hasideen is liye karte hain ke musalmaan us ki tasdeeq karne lag jaate hain, ya phir yeh kaam aise logon ki taraf se hota hai jo achchaayi ko jhoot ke zariye phailaana chaahte hain, jaise ke maazi (past) mein kuch log Ahadees is liye ghadte the ke woh apne gumaan ke mutabiq logon ko khair ki taraf bula rahe hain. Is liye khabron ke mutalliq shar’ee Manhaj par chalna intehaayi zaroori hai, chunanche sirf usi baat ki tasdeeq ki jaaye jo mo’tamad afraad bayan karen, neez sirf wahi cheez aage share ki jaaye jis ke mutalliq takeed ho jaaye ke us khabar ko bayan karne waala sachcha aadmi hai; kiunki Nabi ﷺ ka farmaan hai:
“Kisi bhi aadmi ke jhoote hone ke liye yahi kaafi hai ke woh har suni sunaayi baat aage bayan kar de.”
(Is Hadees ko Imam Muslim Rahimahullah ne apni Sahih mein Hadees No: 5 ke tehat bayan kiya hai)

Imam Nawawi Rahimahullah is Hadees ki sharah mein likhte hain:

“Is masle ke mutalliq Ahadees aur aasaar ke ma’ane aur mafhoom mein is baat se roka gaya hai ke har suni sunaayi baat ko aage bayan kar diya jaaye; kiunki aam taur se suni hui baaton mein sach aur jhoot sab kuch hota hai, to jab har suni hui baat ko bayan kar de to woh jhoot bolega; kiunki woh aisi baat bayan kar raha hai jo hui hi nahi.”
(Sharah Muslim By Nawawi)

Aur agar koi cheez haqeeqi taur par saabit bhi ho jaaye to yeh phir un nishaaniyon mein shaamil hoga jin ke zariye Allah ﷻ apne bandon ko naseehat farmaata hai, jaise ke Allah ﷻ ka farmaan hai:
سَنُرِيهِمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنْفُسِهِمْ حَتَّى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ أَنَّهُ الْحَقُّ أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ​
Tarjumah: An-qareeb hum unhein kayenaat mein bhi apni nishaaniyaan dikhaayenge aur khud un ki zaat mein bhi, yahan tak ke un par wazeh ho jaaye ke haqq yahi hai. Kya yeh baat kaafi nahi ke Aap ka Parwardigaar har cheez se waaqif aur aagaah hai.
[Surah Fussilaat: 53]

Taken From Islamqa:
260904
 

Similar threads


Top